ECB bestudeert aanpassing van de inflatiedoelstelling

De markten: kort op de bal

Meer en langere monetaire stimulus in de maak?

Flag EU

De Europese Centrale Bank is nog niet uitgezongen wat haar monetaire ammunitie betreft. Behalve rentes op ultra-lage en zelfs negatieve niveaus, de belofte om dat (voorlopig) minstens tot midden 2020 zo te houden en het massaal opkopen van overheidsobligaties, duiken vandaag berichtjes op dat ze misschien wil morrelen aan haar beleid/inflatiedoelstelling. Die wordt vandaag omschreven als “dichtbij maar onder 2%”. Hooggeplaatsten bij de ECB zeggen nu dat hun voorzitter Mario Draghi die doelstelling liever “symmetrisch” ziet. Dat is analoog aan de huidige Fed- retoriek en houdt in dat de inflatie na jaren van ‘undershooting’ voor een bepaalde periode boven doelstelling mag fluctueren. De uiterst gulle monetaire voorwaarden blijven dus gelden zelfs wanneer de ECB eindelijk de 2%-doestelling zou bereiken.

Hierbij toch enkele bedenkingen. De ECB haalt al jaren de huidige 2%-doelstelling niet. Hoe ze erin zal slagen om inflatie op middellange termijn bestendig boven 2% te laten postvatten, is een raadsel. Het is mogelijk ook een gevaarlijke zet want hij kan de geloofwaardigheid van de centrale bank aantasten. En die is cruciaal voor de werking van monetair beleid. Maar zelfs al gelooft de markt de ECB en denkt ze dat de inflatie op termijn minstens tijdelijk hoger zal zijn, dan nog valt af te wachten of dit het gewenste resultaat, zijnde lagere rentes, zal opleveren. Op vandaag noteren heel wat rentes al in negatief gebied (Frankrijk, Duitsland, België …), wat zoveel betekent dat je netto betaalt om in dergelijke activa te investeren. Met de mogelijke doelstellingswijziging streeft de ECB een verdere erosie van de rentes na. Maar hoeveel meer verliezen op rentedragende activa zijn investeerders nog bereid te slikken? Een van de mogelijke gevolgen zou kunnen zijn dat de beleggers die activa net mijden, met stijgende rentes tot gevolg. In dat geval werkt het ECB-beleid net contraproductief.

De markt reageert eerder koeltjes. EUR/USD ging lichtjes onderuit tot kortbij 1.12 na de publicatie maar herstelde ondertussen al terug deels. De Europese rentemarkt tekende een gelijkaardig patroon op. Ook wij dragen het bericht voorlopig geen al te grote waarde toe. De denkoefening van de ECB is opmerkelijk en het opvolgen waard. Maar het nogal vage berichtje vandaag lijkt vooral een poging om een voor het overige nieuwsarme handelsdag/week wat te kruiden. Komkommertijd, heet dat dan.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.