Powell effent de weg naar renteverlaging in juli

De markten: kort op de bal

Amerikaanse rentes, dollar zetten stap terug

Flag US

Fed-voorzitter Powell ondergaat deze namiddag (rond 16u) een kruisverhoor voor het Amerikaans Congres. Zijn speech ter inleiding van die vraag- en antwoordsessie kwam echter zopas al vrij. Daarin klinkt Powell nog steeds vrij positief over de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt over de eerste helft van dit jaar. Toch stelt hij vast dat de onzekerheden stilaan wegen op de economische vooruitzichten. De eerste concrete tekenen daarvan ziet hij in het tweede kwartaal van 2019. Zo kregen private investeringen een knauw door het aanhoudende handelsconflict. Ook de huizenmarkt en de verwerkende nijverheid deden het in het tweede kwartaal van dit jaar niet zo goed. De inflatiedruk blijft beperkt, vindt Powell. Tot voor kort achtte de Fed dat een tijdelijk fenomeen. Het tijdelijke karakter riskeert volgens Powell echter een permanent randje.

Dat laatste is een belangrijke nuance die allicht het laatst mogelijke obstakel op de weg naar een renteverlaging in juli heeft geruimd. De Fed streeft immers een duaal mandaat na: maximale groei en inflatie rond 2%. Omtrent het eerste uitte de centrale bank al langer zorgen. Nu de Fed ook vragen stelt bij het tijdelijk karakter van de zwakke inflatie, zijn er in principe weinig redenen om de rente niét te verlagen. Het is ook de markt niet ontgaan. Amerikaanse rentes verliezen tot 6 bps aan het korte eind van de curve. Langere looptijden (10j.) beperken het verlies tot 1 bp. Het verlies aan rentesteun speelt ook de dollar parten. EUR/USD veert vanuit de lage 1.12 op tot 1.124.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.