Hongaarse inflatie koelt onverwacht af

De markten: kort op de bal

Forint zet een stapje terug

In juni nam de Hongaarse inflatie onverwacht af met 0.2% op maandbasis. Hierdoor daalde de j/j-inflatie tot 3.4%. De markt had gerekend op 0.0% m/m en 3.7% j/j.

De Hongaarse centrale Bank (MNB) hanteert een inflatiedoestelling van 3.0% en probeert de inflatie te handhaven binnen een band met een afwijking van +/- 1.0%. In mei kwam de inflatie met 3.9% dicht uit bij de bovenzijde van die tolerantieband. Toch nam de MNB op de vergaderging eind juni nog steeds een eerder afwachtende houding aan. Eerder dit jaar werd een uiterst beperkte/symbolische verstrakking van het beleid doorgevoerd, maar de centrale bank bleef nadien de kat uit de boom kijken, ondanks een aanhoudend sterke groei en aanzienlijk loonstijgingen. De MNB verwacht voor dit jaar nog steeds een groei van 4.3% en een inflatie boven 3.0% voor 2019 (3.2%) en 2020 (3.4%). Zoals een aantal andere centrale banken in de regio wil ook de MNB echter de groei maximaal blijven ondersteunen. Ook de recente indicaties vanuit de ECB dat het beleid nog veder kan worden versoepeld, remden de appetijt af van de Hongaarse centrale bank om het beleid eventueel verder te verstrakken.

De onverwachte inflatieafkoeling in juni komt de MNB goed uit. Het neemt minstens tijdelijk de druk weg om het beleid op korte termijn te (moeten) verstrakken, met risico op een ongewenste versteviging van de forint. Recent ging de markt er al vanuit dat de MNB op de rem zou gaan staan nu de ECB een verdere versoepeling overweegt. De forint verloor geleidelijk terrein en die trend zet zich vandaag verder na de lager dan verwachte inflatiecijfers.
 

EUR/HUF:  lagere inflatie geeft MNB de kans om de kat uit de boom te kijken. Forint brokkelt lichtjes verder af.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.