Erdogan zet hoofd van de centrale bank bij huisvuil

De markten: kort op de bal

Turkse lira kind van de (af)rekening

vlagecBear

Amerikaanse president Trump is niet de enige die vraagtekens plaatst bij het hoofd van de nationale centrale bank. Ook in Turkije heeft president Erdogan met de regelmaat van een klok kritiek op het beleid van de “onafhankelijke” centrale bank. De president wil, net als Trump, uiterst lage rentes. Groei boven alles, ook al was de Turkse lira vorig jaar in verval en nam het inflatiepeil dubbele cijfers aan. Een fikse renteverhoging (17.75% tot 24%) door de centrale bank, bracht de (relatieve) rust terug op de markten, maar was een doorn in het oog van Erdogan. Dit weekend ging Erdogan nog een stapje verder dan Trump. Hij plaatste voorzitter Cetinkaya bij het huisvuil en promoveerde vicegouverneur Uysal. De beslissing stelt de geloofwaardigheid van de centrale bank in vraag en draagt bij tot een verdere politisering van het onafhankelijk geachte orgaan. De Turkse lira is opnieuw kind van de rekening. EUR/TRY veert vanochtend op van de buurt van 6.30 richting 6.45. De volgende beleidsvergadering van de Turkse centrale bank vindt plaats op 25 juli. Zwicht de nieuwe voorzitter onder de politieke druk?

EUR/TRY veert op na ontslag van Cetinkaya

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.