Bullard en Powell effenen pad voor 25 bpn renteverlaging in juli

De markten: kort op de bal

Korte termijn bodem onder Amerikaanse rentes

vlagecFed

Een al dan niet bedoeld één-tweetje tussen Fed-voorzitter Powell en regionale Fed-directeur Bullard (St. Louis) heeft de markt in een definitieve plooi gelegd voor de volgende beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank. Het verdict op 31 juli luidt naar alle waarschijnlijkheid een beleidsrenteverlaging met 25 basispunten. Bullard kwam gisteren eerst aan bod. Hij was het enige lid van het beslissingsorgaan van de centrale bank die vorige week verzet aantekende tegen de beleidsbeslissing. Hij ijverde voor een renteverlaging ipv een ongewijzigde beleidsrente. Gisteren voegde hij er aan toe dat de huidige economische context geen grotere renteverlaging (-50 bpn) verantwoordt. Nochtans was de (rente)markt ondertussen al een eind in die richting opgeschoven. Voor Bullard’s speech waren de kans 40/60 verdeeld in het voordeel van een kleinere renteknip. Na Bullard was Powell aan de beurt. De Fed-voorzitter had enkele mooie woorden klaar voor de huidige staat van de Amerikaanse economie, maar besteedde veel meer tijd aan de toegenomen, handelgerelateerde, risico’s. Bedrijven en boeren zien de toekomst somberder in en bedrijfsvertrouwensindicatoren gaan erop achteruit. Voor de 2e keer in evenveel weken sprak Powell zijn voorkeur uit om beter proactief te werk te gaan om de Amerikaanse economische expansie te verlengen: lees de rente verlagen. Het gebrek aan inflatiedruk is een extra argument om het monetaire beleid iets meer accomoderend te maken. Bovendien opperde de Powell dat de Fed de ruimte heeft om activa-aankopen indien nodig opnieuw te activeren.

De Fed-commentaren leggen de volgende dagen waarschijnlijk een bodem onder de Amerikaanse rentes. Concreet blijft de 10-jaarsrente dan boven het cruciale 2%-steunniveau. Er is meer dan voldoende slecht nieuws en anticipatie op Fed-actie verdisconteerd. De volgende echt grote afspraken zijn de inflatiecijfers en G20-vergadering op vrijdag. Amerikaanse beurzen verloren na de pessimistische outlook tot 1.5% (Nasdaq). De dollar hield wonderwel stand, maar het technische plaatje van de greenback blijft allesbehalve rooskleurig.


 

Grafiek: Kans dat de Fed de Amerikaanse beleidsrente in juli ongewijzigd laat (paars), met 25 bpn verlaagt (geel) of met 50 bpn verlaagt (blauw)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.