Wachten op presidentiële dialoog

De markten: kort op de bal

Markten hebben stilaan hoop op positieve uitkomst

vlagecOpening

EUR/USD noteert aan de sterkste koers sinds eind maart. Het muntenpaar rondde vrijdag de eerste weerstandsniveaus na de Europese PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren. Om van een echte verbetering van de cijfers te spreken is het nog te vroeg, maar ze gaan er op zijn minst niet verder op achteruit. Op de rentemarkten gaven de data het signaal dat er op korte termijn voldoende slecht nieuws en versoepelingsactie door centrale bankiers verdisconteerd is. De Duitse en Amerikaanse 10-jaarsrentes veerden op van respectievelijk -0.32% en 2.01% steun. In dat kader is een uitspraak van de voorzitter van de Australische centrale bank wel interessant. Hij stelde het nut van extra monetaire versoepeling in de huidige context in vraag en brak een lans voor infrastructuurwerken. Voorlopig reageerden enkel de Australische markten, maar we kijken uit of Lowe bijval krijgt uit andere hoeken van de wereld.

De komende week staat vooral in het kader van de G20-vergadering op vrijdag. Amerikaans vicepremier Pence schrapte vanavond een belangrijke toespraak omwille van progressie in de voorbereiding van een overleg tussen Amerikaans president Trump en Chinees president Xi Jinping. Het positieve momentum in de aanloop naar het gesprek versterkt en zou de (Amerikaanse) beurs ondanks recordkoersen geen windeieren moeten leggen. De correctie hoger op de rentemarkt kan zich dan ook voortzetten. In die context kan de stijging van EUR/USD afgeremd worden rond 1.1450 weerstand.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.