Reserve Bank of Australia zal rente waarschijnlijk verder verlagen

De markten: kort op de bal

Australische dollar deemstert verder weg

Flag Australia

Begin juni verlaagde de Reserve Bank of Australia (RBA) de rente met 0.25% tot het historisch dieptepunt van 1.25%. De Australische groei houdt dan nog wel relatief goed stand vergeleken met de groei in andere ontwikkelde landen, toch koos RBA ervoor om de economie en een bijkomend, min of meer preventief, duwtje in de rug te gegeven. De notulen van de juni-vergadering die vandaag bekend werden gemaakt, leerden iets meer over de drijfveer en de intenties van de RBA.


De renteverlaging werd vooral ingegeven door twee factoren. De (onderliggende) inflatie blijft al enige tijd beneden de doelzone van 2%-3% en de onverwacht forse terugval in het eerste kwartaal (1.3% j/j voor de algemene inflatie) vroeg om actie. Bovendien groeide binnen de RBA het inzicht dat de beschikbare reserve op arbeidsmarkt groter is dan tot nu ingeschat. Ondanks een solide groei van de tewerkstelling daalde werkloosheidsgraad niet verder. Die beschikbare ruimte op de arbeidsmarkt remt ook de loongroei af. Die combinatie van lage inflatie en ruimte op de arbeidsmarkt was een voldoende reden om het beleid te versoepelen. De RBA liet ook verstaan dat ze de rente waarschijnlijk nog verder zal kunnen/moeten verlagen om er voor te zorgen dat die beschikbare capaciteit in de economie verder wordt opgebruikt. Zo zal de renteverlaging de met hoge schulden beladen Australische consument ademruimte geven en de investeringen ondersteunen. De RBA vindt overigens dat de regering ook op fiscaal vlak een tandje mag bijsteken om de economie te ondersteunen, onder meer onder de vorm van infrastructuurwerken.
Ook opvallend, de RBA vermeldt opnieuw dat een zwakkere Aussie dollar de groei kan ondersteunen, ook al noteerde de Australische munt in het recente verleden zeker niet echt sterk.


De markt ziet op dit ogenblik een kans van ongeveer 50% op een bijkomende verlaging in juli en 70% kans op een verlaging in augustus. Ook naar volgend jaar toe houdt de markt steeds meer rekening met een verlaging tot 0.75%. In de rentemarkt is er ondertussen dus wel al een belangrijke mate van bijkomende versoepeling verdisconteerd. Dat zou in theorie ook het geval moeten zijn voor de Aussie dollar. Zeker in een context van internationale handelsonzekerheid en twijfels over de groei in China blijft de context voor de Australische munt op korte termijn waarschijnlijk eerder negatief. We zien voorlopig weinig reden om tegen de stroom in te roeien.
 

Figuur - AUD/USD: RBA hoopt dat zwakker Aussie dollar de groei mee ondersteunt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.