Britse arbeidsmarkt blijft in goeden doen

De markten: kort op de bal

Wint rentepleidooi van Saunders (BoE) aan kracht?

Flag UK

Het Britse arbeidsmarktrapport kan in april eens te meer goede punten voorleggen. De gemiddelde loongroei (excl. bonussen) koelde sinds de cyclische top in januari (3.5% j/j) af, maar stak in april onverwachts opnieuw een tandje bij (3.4% komende van 3.3%). De jobcreatie over de afgelopen drie maanden bedroeg 32 000, een pak meer dan de 4 000 verwacht. De werkloosheidsgraad stabiliseerde op het 50-jarig laagterecord van 3.8%.

Het fors beter dan verwachte jobrapport komt vlak na het rentepleidooi van Saunders. De gouverneur van de Bank of England brak gisteren een lans voor een renteverhoging, zelfs in volle brexit-onzekerheid. Hij vindt dat de centrale bank niet kan/mag wachten tot alle waarschuwingslampjes rood branden, want dat zou de BoE tot een te abrupte beleidswijziging nopen (zie Marktrapport). De Bank of England suggereerde overigens al meermaals dat ze de rente wel eens sneller dan verwacht kan verhogen (vb. hoofdeconoom Haldane). Dat overtuigde de markt en sterling vooralsnog allerminst. Toch stellen we vast dat het pond vandaag wint op het arbeidsmarktrapport. EUR/GBP verliest (pond wint) zo’n 0.3% maar houdt wel post boven de 0.89-zone. De marktreactie is frappant omdat de munt de afgelopen maanden quasi immuun bleek voor data. Brexit was “the name of the game”. Wint Saunders’ – en bij uitbreiding dat van de Bank of England – rentepleidooi dan toch stilaan aan kracht?
 

Figuur - EUR/GBP: sterling wint na sterk arbeidsmarktrapport

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.