ECB verwijst naar extra monetaire versoepeling

De markten: kort op de bal

Stijging euro en Europese rentes een (tijdelijke?) halt toegeroepen

Flag ECB

De persconferentie van ECB-voorzitter Draghi loopt stilaan ten einde. De ondertoon is duidelijk: de ECB is bereid om het monetaire beleid verder te versoepelen indien nodig. De beslissingen waarover we voordien berichtten waren op unanieme basis genomen. Draghi lichtte een extra tipje van de sluier op door te verwijzen naar het pleidooi van sommige gouverneurs om nog verder te gaan. Specifiek kan de ECB de beleidsrentes nog langer betonneren aan de huidige niveaus, ze kan extra renteverlagingen doorvoeren en ze kan het aankoopprogramma van activa opnieuw starten. De ECB concludeert voorlopig dat de positieve effecten van het negatieve rentebeleid nog steeds veel zwaarder doorwegen dan de bijwerkingen voor de financiële stabiliteit. Tot voor kort circuleerde het idee dat de ECB haar negatieve (deposito)rente kon optrekken richting 0%. Voorlopig is het daarvoor dus veel te vroeg. Meer zelfs, als de neerwaartse risico’s tov het economische scenario, gerelateerd aan geopolitiek, protectionisme en de kwetsbaarheid van sommige opkomende markten, zich voordoen, staat de ECB klaar om te versoepelen. De nieuwe groei- en inflatievooruitzichten zijn iets hoger voor dit jaar, maar lager in 2020 en 2021 tov maart. Concreet verwacht de ECB dit jaar 1.2% groei voor de euro zone, 1.4% voor 2020 en 1.4% voor 2021. Ze verwacht dat de inflatie langzaam maar zeker zal stijgen van 1.3% (2019) tot 1.4% (2020) en 1.6% (2021). Uiteindelijk verwachten Draghi en co dat de inflatie de 2%-doelstelling zal bereiken. Er is een marginale kans op een recessie en geen kans op deflatie, aldus Draghi. Om de groei te behoeden van een (handelsgerelateerde) klap, roept de voorzitter het fiscale beleid om hulp.

De stijging van de euro en Europese rentes zijn voorlopig een halt toegeroepen door Draghi’s opening tot verdere versoepeling. De vraag luidt of markten met die woorden op korte termijn genoegen nemen als de groeivertraging zich effectief voortzet. Is de kiem voor een nieuwe aankoopprogramma van activa geplant?

 

Duitse 10-jaarsrente: stijging afgeremd door verwijzing naar extra versoepeling

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.