Poolse centrale bank houdt koers aan

De markten: kort op de bal

EUR/PLN blijft binnen 4.25-4.35 handelsband

Er zijn nog constanten. De Poolse centrale bank hield de beleidsrente gisteren voor de 50e maand op rij ongewijzigd op 1.5%. Als het van gouverneur Glapinski en co afhangt komen daar makkelijk nog eens een 40-tal bij. Hij wil het beleid houden zoals het is tot het einde van zijn termijn in 2022. De Poolse centrale bank heeft de lokroep van renteverhogingen de voorbije jaren weerstaan ondanks zeer sterke binnenlandse groei. De Poolse (kern)inflatie bleef jaren hardnekkig laag en vormde een excuus. Het was vooral een gevolg van overheidsacties om de stijging van energieprijzen te beperken. De Poolse loonstijgingen suggere(e)r(d)en immers een hoger inflatiepeil. Sinds begin dit jaar trok de inflatie wel aan tot 1.7% j/j in april en verwacht de centrale bank een verdere stijging richting de inflatiedoelstelling van 2.5% (+-1%). Die hogere inflatie komt er op het ogenblik dat de groei hinder kan ondervinden van de globale ontwikkelingen al blijft de relatief gesloten Poolse economie waarschijnlijk van het grootste ontij gespaard. Hoe dan ook, voor de Poolse centrale bank blijft de boodschap doodeenvoudig: er is geen reden om de rente te verlagen, en geen reden om de rente verhogen. De markt heeft er ondertussen vrede mee genomen. De rentemarkt verdisconteert geen actie door de NBP en de Poolse zloty haalt de schouders op. EUR/PLN bevindt zich bijna een jaar in het zijwaartse kanaal tussen EUR/PLN 4.25 en 4.35.

EUR/PLN blijft op bekend terrein

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.