Reserve Bank of Australia verlaagt de rente tot 1.25%.

De markten: kort op de bal

Aussie dollar had de verlaging al grotendeels verdisconteerd

Flag Australia

Na een pauze van bijna drie jaar verlaagde de Reserve Bank of Australia (RBA) vanmorgen de beleidsrente van 1.5% tot 1.25%. Naar ‘Europese normen’ doet de Australische economie het niet slecht. Er is nog geen officieel groeicijfer voor het eerste kwartaal maar de consensusverwachting gaat uit van een groei van 0.5% kw/kw en 1.8% j/j. Voor 2019 en 2020 rekent de RBA nog steeds op een jaargroei van de orde van grootte van 2.75%. De groei vertraagde wel fors in de tweede helft van vorig jaar. In dat verband is de RBA alert voor de impact van een globale groeivertraging en meer nog van een lagere groei in China, een belangrijke afzetmarkt voor Australische grondstoffen.


In haar beleidsverklaring houdt de RBA vooral de arbeidsmarkt en uiteraard ook de inflatie in het oog. Tot nu deed de arbeidsmarkt het goed, maar de RBA wil niet dat deze dynamiek vertraagt. De RBA verwacht dat zowel infrastructuurwerken en investeringen in de grondstoffensector de groei zullen ondersteunen. De centrale bank maakt zich wel zorgen over de particulieren consumptie. Zoals in veel landen vertaalt de sterke arbeidsmarkt zich maar zeer geleidelijk in hogere lonen. Daarnaast wordt het consumentenvertrouwen ondermijnd door een terugval van de vastgoedprijzen. Voor de Australische consument die gebukt gaat onder aanzienlijk (hypotheekgerelateerde) schulden is een beperking van de kostprijs van die schulden een welkome steun. De RBA hoopt dan ook dat de actie van vandaag de consumptie en de tewerkstelling een duwtje in de rug kan geven.


Wat de inflatie betreft had de RBA ook ruimte om de rente te verlagen. De RBA wil de inflatie op termijn binnen een band van 2%/3% handhaven. In het eerste kwartaal viel de inflatie terug tot 1.3% j/j. De RBA gaat er vanuit dat de inflatie dit jaar 1.75% zal benaderen en volgend jaar terug richting 2.0% kan aantrekken. Toch hoopt de centrale bank via de renteverlaging haar engagement om de inflatiedoelstelling te bereiken, kracht bij te zetten. Wat de Aussie dollar betreft, stel de RBA vast dat die recent wat afbrokkelde, maar ze spreekt daarover geen oordeel uit. Voorzitter Lowe en co vinden die iets zwakkere munt in de huidige context alvast niet erg.


Naar de toekomst toe herhaalt de RBA dat ze de inflatie en de arbeidsmarkt scherp in het oog zal houden. In de huidige context van globale onzekerheid leest de markt dit als een signaal dat verdere verlagingen mogelijk zijn, zeker wanneer de algemene context achteruit gaat. De markt verdisconteert ondertussen al een kans van meer dan 50% op een bijkomende verlaging in september. Een verlaging naar het eind van het jaar is zo goed als volledig verdisconteerd.
In een context van renteverlagingen in de VS en een zwakkere Amerikaanse dollar in het algemeen kan de Aussie dollar relatief stabiel blijven of zelfs tijdelijk verstevigen tegen zijn Amerikaanse naamgenoot. In dat scenario blijft de Australische munt waarschijnlijk wel in het defensief tegen munten zoals de euro die minder wapens hebben om een eventuele daling van de USD het hoofd te bieden.
 

Figuur - Aussie dollar stabiliseert tegen (zwakke) USD na RBA renteverlaging

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.