Centrum-rechtse regering houdt stand in Australië

De markten: kort op de bal

Aussie dollar veert (voorzichtig) op na recent forse verliezen

Flag Australia

Dit weekend waren er parlementsverkiezingen in Australië. Tot voor kort gaven de opiniepeilingen aan dat de Labour-oppositie een goede kans maakte om de regering van eerste Minister Scott Morrison uit het zadel te lichten. Dat is niet gebeurd. De centrumrechtse coalitie kan aan de macht blijven.

Zowel de labour-oppositie als de conservatieve regering beloofden in de aanloop naar de verkiezingen fiscale steun om de vertragende Australische economie een duwtje in de rug te geven. Daar is ook ruimte voor. De vorige regering heeft het begrotingstekort weggewerkt. De labour-oppositie zette vooral in op een stijging van de uitgaven. De nationaal-liberale regering legde meer het accent op belastingvermindering, al bevat ook hun programma infrastructuurwerken en een stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg.

De voorbije weken stond de Australische dollar onder druk. De groei vertraagde en het inkomen van de gezinnen nam slechts in beperkt mate toe. Bovendien werden het consumentvertrouwen en de bestedingen van de gezinnen ondermijnd door een daling in de vastgoedmarkt. De financiering van dat vastgoed is op zijn beurt mee verantwoordelijk voor de hoge schuldenlast bij de Australische gezinnen.

De Australische centrale bank houdt de rente al lang onveranderd op 1.50%. Door de groeivertraging is er al enige tijd toenemende speculatie op één of zelfs meer renteverlagingen om de economie een duwtje in de rug te geven. De RBA heeft zich nog niet echt geëngageerd om de rente te verlagen. Ze gaf wel aan dat ze tot de actie zal overgaan wanneer de arbeidsmarkt niet verder zou verbeteren. De stijging van de Australische dollar vanmorgen na de publicatie van het verkiezingsresultaat is waarschijnlijk in de eerste plaats een gevolg van de meer marktvriendelijke aanpak van de bestaande regering, vergeleken met een eventuele overname van het beleid door labour. In welke mate de verkiezingsuitslag de kansen en de timing van een eventuele RBA-renteverlaging beïnvloedt is minder duidelijk. Is de geplande fiscale stimulus voldoende om het groeimomentum in Australië te herstellen? In verband met de intenties van de RBA wordt deze week alvast uitgekeken naar de notulen van de vorige beleidsvergadering en een speech van gouverneur Lowe morgen. Voorlopig blijven we eerder voorzichtig over de Australische dollar. Het debat over (de timing van) een renteverlaging blijft waarschijnlijk duren en is geen steun voor de Aussie dollar.
 

Figuur - AUD/USD: Aussie dollar veert op na verkiezing, maar 'dreiging' van een RBA-verlaging blijft.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.