Dollar geniet (voorlopig) opnieuw het voordeel van de twijfel

De markten: kort op de bal

Handelsconflict blijft bron van onzekerheid.

Flag EU

Eind vorige week kregen de markten nog steeds tegenstrijdig signalen voorgeschoteld. De Amerikaanse rentes daalden (even?) niet verder na enkele betere Amerikaanse data. De hamvraag blijft in welke mate de opstoot in het handelsconflict tussen de VS en China de globale (en dus ook Amerikaanse) groei op termijn gaat aantasten. Voor de meeste investeerders blijft het voorzichtigheid troef.

Dat blijkt ook vanmorgen in Azië. De Chinese beurzen happen nog steeds naar adem. De eerste concrete gevolgen van het besluit van President Trump om de samenwerking van Amerikaanse bedrijven met Chinese technologiebedrijven in te beperken, worden duidelijk (Google beperkt input naar Huawei). Dat kan de handelsoorlog in een nieuwe fase brengen.
De Japanse groei in het eerste kwartaal was sterker dan verwacht (2.1% op geannualiseerde basis, waar een contractie van 0.2% was verwacht). Er was echter weinig reden tot euforie. De consumptie en de investeringen krompen zelfs. De groei was onder meer het gevolg van het feit dat de invoer forser daalde dan de export. De impact op de Japanse markt bleef beperkt. De Aussie dollar profiteert van de verkiezingsoverwinning van de regeringscoalitie. Voor het overige houdt de dollar voorlopig het voordeel van de twijfel.

Er zijn vandaag nauwelijks economische data in Europe of de VS. Het wordt dus opnieuw uitkijken naar eventuele ontwikkelingen in het handelsconflict. Later deze week kijken we onder meer uit naar het PMI bedrijfsvertrouwen in de EMU en de Ifo-indicator in Duitsland (beiden donderdag). In de VS zijn er vooral data van tweede orde. De notulen van de Fed-vergadering van mei kunnen wel inzicht geven hoe het rentedebat binnen de Fed evolueert.

In het VK neemt de politieke onzekerheid verder toe. Premier May wil nog een laatste poging doen om haar brexit-deal begin juni door het Parlement te krijgen maar het geloof, zowel bij labour als in haar eigen partij, is klein. Binnen de conservatieve partij worden de messen geslepen voor de strijd om de opvolging van May. De kans is groot dat de voorstanders van een harde brexit aan het stuur komen binnen de partij. In dit verband wordt het ook uitkijken naar het resultaat van de pro-brexit aanhangers bij de Europese verkiezingen eind deze week. Een context van politieke onzekerheid en een groeiende kans op een harde brexit, dreigen verder te wegen op het pond.

Figuur - EUR/GBP:  pond deemstert verder weg door politieke onzekerheid

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.