Amerikaanse kerninflatie koelt lichtjes af

De markten: kort op de bal

EUR/USD profiteert niet

Flag US

De algemene (‘headline’) inflatie (CPI) nam in de Verenigde Staten in oktober zoals verwacht toe van 2.3% j/j (0.3% m/m) tot 2.5% j/j. De stijging is nagenoeg volledig op het conto te schrijven van energie. In oktober bereikten de olieprijzen het hoogste peil sinds eind 2014. Een vat ruwe Brentolie kostte toen meer dan $86 p/vat. Sindsdien maakten de prijzen een tuimelperte van meer dan 20%. Olie bevindt zich daardoor officieel in een ‘berenmarkt’. De kentering van de olieprijzen zal zo goed als zeker de algemene inflatie in november negatief beïnvloeden. Omwille van die volatiliteit, letten beleggers doorgaans meer op de ‘kerninflatie’. Die maatstaf houdt geen rekening met energie- of voedingsprijzen en koelde lichtjes af van 2.2% j/j tot 2.1% j/j (0.2% m/m). Dat is vooral het gevolg van dalende prijzen in de luchtvaartsector, autosector (verzekeringen & onderhoud) en huishoudelijke apparaten.

Het is onwaarschijnlijk dat de licht afbrokkelende inflatie het vooropgestelde rentepad van de Fed zal wijzigen. De markt schat de kans op een renteverhoging in december nog steeds hoog in (rond 77%). Op de wisselmarkt verloor de dollar kortstondig terrein na de data. EUR/USD prikte even door de 1.13-grens maar geeft die winst alweer op. Bovendien gaven de teleurstellende Duitse groeicijfers (-0.2% kw/kw) maar weinig reden voor de euro om echt ver en duurzaam door te stoten. Het volgende belangrijke ijkpunt voor EUR/USD – en de dollar in het algemeen – is morgen. Dan worden de Amerikaanse kleinhandelscijfers bekend gemaakt.
 

Figuur - EUR/USD kan niet profiteren van afbrokkelende inflatie in VS

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.