Lagere Zweedse inflatie en twijfel slaat weer toe

1e poging tot Zweedse regeringsvorming mislukt

De Zweedse kroon verliest vandaag terrein. EUR/SEK stijgt van 10.22 tot 10.27. We kijken vooral in de richting van de inflatiecijfers van oktober als schuldige. De inflatie daalde met 0.1% op maandbasis tot 2.4% j/j. De markt verwachtte een stijging van de inflatie (2.6% van 2.5% in september) ipv een daling. De cijfers zaaien opnieuw wat twijfel over of de Riksbank de normalisatiecyclus in december of februari zal kunnen starten. In het licht van recente commentaren van Riksbank gouverneur Ingves houden we het voorlopig nog steeds op december. Dat kan de Zweedse kroon opnieuw steun bieden naar het jaareinde toe.

De Zweedse munt is minder in de ban van de politieke ontwikkelingen. Een verdeeld politiek landschap was de uitkomst van de parlementsverkiezingen begin september. Zowel centrumlinks als centrumrechts (“de alliantie”) haalden geen meerderheid. De extreemrechtse “Sweden Democrats” verdeelden het politieke speelveld met 49 zetels in het 349-koppige parlement. Centrumlinks wil het cordon sanitaire niet verbreken terwijl de centrumrechtse alliantie stuk liep op deze beslissing. Twee van hen (Moderates en Christian Democrats) stelden een minderheidsregering voor, gesteund door de Sweden Democrats, maar het Zweedse parlement stemde dat voorstel vanochtend weg. In een volgende fase zullen de gematigde partijen waarschijnlijk onderling een brug proberen te slaan, maar er is voorlopig weinig bereidheid tot zo’n grote coalitie binnen de grootste partijen van de centrumlinkse en centrumrechtse blokken. Volgens de Zweedse grondwet kunnen er pas vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven na 4 vertrouwensstemmingen in het parlement.
 

EUR/SEK: Zweedse kroon verliest vandaag na lagere inflatiecijfers

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.