Bank of Japan wijzigt communicatiepolitiek beleidsrentes

De markten: kort op de bal

Markt weinig onder de indruk

Flag Japan

De Japanse centrale bank (BoJ) zet haar kruistocht om de 2%-inflatiedoelstelling te bereiken voort. Hoewel ze monetair quasi all-in staat (vergroten geldhoeveelheid, negatieve rentes,…), verraste ze toch door een aanpassing van de communicatie omtrent de beleidsrentes. Die zullen minstens tot en met de lente van 2020 ongewijzigd blijven. Tot voor deze vergadering klonk het dat ze voor een verlengde periode niet zouden veranderen. Kuroda en co smoren hiermee het staartrisico van een renteverhoging later dit jaar de kiem in. Die zou er niet komen omwille van groei of (onderliggende) inflatie, maar omwille van de bijeffecten van het lage rentebeleid tov de financiële stabiliteit te counteren. De markten waren niet echt onder de indruk, al deed de Japanse beurs het vanochtend beter dan haar regionale soortgenoten. De Japanse yen wint zelfs terrein tov de dollar. USD/JPY blijft ondanks dollarsterkte onder het 112-niveau. De veilige havens op rente- en wisselmarkten blijven het goed doen.

De BoJ zette met haar monetaire beleid de voorbije jaren alle zeilen bij. Het is een ontnuchterende vaststelling dat groei en vooral inflatie zo laag blijven. Zes jaar na de start van het stimulerende “Abenomics”beleid moet Kuroda nog steeds beroep doen op zijn Peter Panargument uit 2015. In het sprookje verlies je voor eens en voor altijd de mogelijkheid om te vliegen op het moment dat je niet langer gelooft dat je zal kunnen vliegen. Volgens Kuroda is het hetzelfde met de inflatie in Japan. We moeten (tegen beter weten in?) blijven geloven dat ze zal stijgen.

Ook voor de ECB en de euro zone is de Japanse ervaring weinig opbeurend. De ECB liet de kans om het beleid te normaliseren aan zich voorbij gaan. Het wapenarsenaal is zo goed als leeg nu de groei in de euro zone verzandt. Berichten over de “Japanisering” van de euro zone zijn legio…

 

USD/JPY: yen weinig onder de indruk van BoJ

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.