Bank of Canada mee aan de zijlijn

De markten: kort op de bal

Markt gaat al stap verder en bereidt renteverlaging voor

Flag Canada

De Canadese centrale bank (BoC) hield de beleidsrente gisteren zoals verwacht ongewijzigd op 1.75%. De verwijzing naar de onzekere timing van extra renteverhogingen verdween uit de beleidsverklaring. De BoC stuurt daarmee duidelijk aan op een pauze in de verstrakkingscyclus die midden 2017 van start ging. Ze plaatst zich daarmee in het zog van de meeste andere globale centrale banken. Tot het einde van het jaar zullen de economische ontwikkelingen onder de loep worden genomen. De centrale bank klonk eerder pessimistisch over de Canadese groei dit jaar, getuige de neerwaartse herziening van de voorspelling van 1.7% tot 1.2%. Globale handel, de oliemarkt en binnenlandse consumptie zijn de voornaamste verantwoordelijken. De groeiverwachting voor 2020 blijft voorlopig ongewijzigd op 2.1%. Gouverneur Poloz en co verwachten wel nog steeds dat de inflatie dit en volgend jaar richting de 2%-inflatiedoelstelling zal evolueren. Tot slot verwacht de BoC nu dat de neutrale beleidsrente 2.75% bedraagt tov 3% op de vorige vergaderingen. Die neutrale rente is de theoretische evenwichtsrente die de economie noch stimuleert noch afremt.

De Canadese dollar staat ondanks een stijgende olieprijs onder verkoopdruk. USD/CAD stijgt tot 1.35, het hoogste niveau sinds begin dit jaar. Dollarsterkte vergroot de beweging. Hoewel Poloz geen gewag heeft gemaakt van renteverlagingen, is dat toch het scenario waar de markt stilaan rekening mee houdt. De Canadese kortetermijnrentemarkt schat de kans op een renteverlaging in september in op 36%.

 

USD/CAD: loonie onder druk na BoC ondanks sterke olieprijs

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.