Australische inflatie neemt een duik in het eerste kwartaal

De markten: kort op de bal

Markt bereidt zich voor op een RBA renteverlaging.

Flag Australia

De Australische inflatie vertraagde fors in het eerste kwartaal. Prijzen bleven onveranderd op kwartaal basis. De j/j-inflatie viel onverwacht fors terug tot 1.3% (van 1.8% in het vierde kwartaal). De consensusverwachting stond op 0.2% kw/kw en 1.5% j/j. Ook indicatoren over de onderliggende inflatie bleven beneden de marktverwachting.


In het communiqué na de beleidsvergadering begin april behield de Reserve Bank of Australia nog een vrij positieve toon over de economie. Er was geen onmiddellijke aanleiding om de markt voor te bereiden op een snelle renteverlaging. Uit de notulen van de vergadering die midden deze maand bleek wel dat het MPC de optie van een renteverlaging zou overwegen indien de inflatie te laag zou blijven of de werkloosheid onverwacht zou oplopen. De meest recente arbeidsmarktcijfers (maart) waren nog steeds solide. Zoals in veel andere ontwikkelde landen vertaalt de krappe arbeidsmarkt zich echter nauwelijks in hogere lonen en/of hogere inflatie. De daling van de inflatie in het eerste kwartaal was minstens ten dele het gevolg van lagereenergieprijzen. Gezien de hogere olieprijzen, ziet alvast dit aspect van de inflatie er anders uit in het tweede kwartaal. Toch kan de RBA het debat over een renteverlaging op de vergadering van 7 mei niet langer uit de weg gaan. Vraag is of de RBA overgaat naar een formele ‘easing bias/toenemende kans op een renteverlaging’ of de rente effectief al verlaagt. De Australische (korte) rentes doken vanmorgen alvast naar record diepteniveaus. De markt ziet op dit ogenblik een kans van iets meer dan 50% op een verlaging in mei. Voor het vierde kwartaal van dit jaar is een RBA renteverlaging quasi volledig verdisconteerd. De markt ziet zelfs een toenemende kans op twee renteverlagingen (>30%).


De Aussie dollar had het recent al moeilijk (ondanks een hogere olieprijs die de munt soms wat steun biedt). AUD/USD dook vanmorgen richting de lage 0.70 zone. Een breuk beneden deze zone zou het technische beeld voor de Australische munt verder verzwakken. In een langetermijnperspectief blijven we hoe dan ook voorzichtig over de Australische munt. In een context van groeivertraging blijft de munt van een land met een extern tekort, een hoge (private) schuldgraad en een centrale bank met een accomoderend monetair beleid, kwetsbaar. Aan het huidige niveau is de Aussie dollar op zich niet duur voor de RBA, maar een zwakke munt blijft mooi meegenomen om de groei en de inflatie een duwtje in de rug te geven.
 

Figuur - AUD/USD: Anticipatie op RBA renteverlaging duwt Aussie dollar richting 0.70 steunzone.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.