De VS verhoogt economische druk op Iran

De markten: kort op de bal

Olieprijs stijgt gezwind

vlagecolie

In 2015 sloten Iran en een consortium van wereldspelers (de VS, de EU, China en Rusland) het “Iraanse nucleaire akkoord” af. Dat bracht een einde aan Amerikaanse sancties op de oliestaat. Iran beloofde in ruil o.a. om haar nucleaire wapenarsenaal af te bouwen. President Trump bestempelde het akkoord, onderhandeld en afgesloten door de regering Obama, echter als een verschrikkelijke en eenzijdige deal. Trump trok zich bijna een jaar geleden uit het akkoord terug en kondigde in eenzelfde adem aan om de economische sancties vanaf 4 november 2018 her in te voeren. Op dat ogenblik bevond de olieprijs zich in woelig vaarwater en besliste de Amerikaanse regering om voor acht landen een uitzondering te maken zodat die toch een beperkte hoeveelheid olie konden importeren vanuit Iran. De economische sancties gingen wel van kracht.

Gisteren besliste de regering-Trump om de uitzonderingen op te heffen. Hierdoor verlangt de VS van die acht landen om hun volledige olie-import uit Iran tot nul te herleiden. Als die landen (waaronder India, China, Japan en Turkije) niet aan die eis voldoen, worden ze mogelijks zelf Amerikaanse sancties opgelegd. De VS gaf aan hiermee financiële middelen te ontnemen die Iran gebruikt om de regio te “destabiliseren”. De leider van “Iran’s Revolutionary Guard” dreigde ondertussen om de Straat van Hormuz te sluiten, een belangrijke strategische verkeersader voor aardolie. De VS voegde aan het communiqué toe dat ze in samenwerking met Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten het olieaanbod op peil gaan houden om ze het aanbodverlies uit Iran op te vangen.

Financiële markten reageerden op de nieuwe onrust. De stijging van de olieprijs versnelde vorige week vrijdag. Voor een vat ruwe olie (Brent) betaal je nu meer dan $74 dollar per vat.
 

Figuur - Prijs voor een vat ruwe olie ($)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.