Markt bereidt zich voor op renteverlaging RBNZ in mei

De markten: kort op de bal

Nieuw-Zeelandse inflatie ontgoochelt

De Nieuw-Zeelandse inflatie steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met amper 0.1% kw/kw en 1.5% j/j. De markt rekende op 0.3% kw/kw en 1.7% j/j. De lagere inflatie stuurde de kiwi dollar voor het eerst sinds de start van het jaar richting 0.67. Ze vergroot immers de kans dat de gouverneur van de centrale bank, Orr, zijn woorden zal moeten hard maken. Op de vorige beleidsvergadering, op 27 maart, zei hij dat de volgende beweging in de beleidsrente waarschijnlijk een renteverlaging zal zijn. Orr verwees toen vooral naar zwakkere globale groeivooruitzichten en lagere binnenlandse consumptie. Bij die argumenten komt nu dus lagere inflatie bij. De centrale bank verwachtte in maart een inflatiepeil van 1.6% j/j in het eerste kwartaal, maar ook dat de inflatie minstens tot het einde van 2020 in de onderkant van de 1%-3% inflatiedoelstellingsband zal blijven.

De Nieuw-Zeelands beleidsrente is sinds eind 2016 onveranderd (1.75%). De markt schat de kans op een renteverlaging op de volgende beleidsvergadering van 8 mei in op 55%. NZD/USD maakte een deel van de verliezen vanochtend opnieuw goed na de publicatie van sterkere Chinese groeicijfers (zie apart bericht).
 

NZD/USD test jaardieptepunten na lagere inflatiecijfers

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.