Australische centrale bank houdt beleidsrente ongewijzigd

De markten: kort op de bal

Aussie dollar blijft in het defensief

Flag Australia

De Reserve Bank of Australia hield de beleidsrente opnieuw ongewijzigd op 1.5%. Nochtans vertraagde de economische groei in het vierde kwartaal van vorig jaar aanzienlijk. De aanhoudend lage rente moet de Australische economie verder stimuleren, de werkloosheid verder doen dalen en de inflatie tot de doelstelling laten convergeren. De bank behoudt een neutrale kijk, in tegenstelling tot de zachtere bocht die andere centrale bankiers afgelopen maand(en) namen De RBA blijft op haar hoede voor een matige groei van het beschikbaar inkomens en voor de impact van dalende vastgoedprijzen in sommige regio’s. Een sterke arbeidsmarkt (toenemende tewerkstelling, historisch lage werkloosheidsgraad (4.9%) en geleidelijk aantrekkende lonen) moet de consumptie blijven ondersteunen.

Een bijkomende factor waar de RBA mogelijk vanaf vandaag rekening mee moet houden is fiscale steun van de Australische regering, al was dat nog niet terug te vinden in het communiqué. Vandaag dient de regering van premier Scott Morrison haar budgetvoorstel in, wat haar laatste wapenfeit is voor nieuwe generale verkiezingen in mei. Zonet kondigde de Australische schatkist aan dat de begroting voor het eerst in tien jaar in evenwicht zal zijn, zonder het verhogen van belastingen. In de polls volgt de conservatieve partij echter op de Labourpartij, dus wordt verwacht dat het budget fiscale stimulus zal bevatten. Zo zouden er belastingvoordelen voor de lage en de middenklasse komen.

De zwakker dan verwachte groei eind vorig jaar en begin dit jaar voedde de marktspeculatie dat ook de RBA mogelijk een meer ‘dovish’ positie zou innemen. De Australische 10-jaarsrente zakte van meer dan 2.10% tot net boven 1.70%. De RBA houdt echter (tot op heden) voet bij stuk. De markt daarentegen houdt de probabiliteit voor een eerste renteverlaging tegen het einde van dit jaar op 75%. De Australische dollar zit al enige tijd in het defensief. Ook de beslissing van deze ochtend kan het tij niet keren. AUD/USD zakt onder 0.71.
 

Figuur - AUD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.