Duits IFO-bedrijfsvertrouwen herstelt voorzichtig in maart

De markten: kort op de bal

Euro, beurzen krabbelt schuchter overeind

Het Duitse IFO-bedrijfsvertrouwen klopte in maart de algemene verwachtingen over de volledige lijn. Het hoofdcijfer (‘business climate’) steeg van 98.7 in februari tot 99.6 in maart vs. 98.5 verwacht. Ook de deelreeksen die peilen naar het sentiment aangaande het huidige economisch klimaat (95.6 vs. een stabilisatie op 94.0 verwacht) en de verwachtingen daaromtrent (103.8 vs. 103.6 in januari, 102.9 consensus) tekenden een bescheiden herstel op. De stijging is de eerste in 7 maanden en staat in contrast met het barslecht PMI-bedrijfsvertrouwen van afgelopen vrijdag. Het valt op dat het vertrouwen in alle sectoren behalve de verwerkende nijverheid groeide. Dat is wel in lijn met diezelfde PMI’s.

De Europese beurzen gingen initieel hoger na de publicatie van de cijfers maar geven een deel van de winsten inmiddels terug prijs. De euro nestelt zich lichtjes hoger in de 1.13-zone. De Duitse tienjaarsrente, die afgelopen vrijdag voor het eerst sinds 2016 opnieuw negatief werd, probeert het nulpunt opnieuw te veroveren. Daar slaagt ze vooralsnog niet in (-0.005% momenteel). De positieve verrassing is meer dan welkom te midden de hernieuwde opflakkering van de vrees voor een globale groeivertraging. Maar één zwaluw maakt de lente nog niet, luidt het credo van de markten. Een sentimentskentering vraagt allicht meer goede data en/of een doorbraak van een van de hete hangijzers (handelsconflict, brexit …).
 

Figuur - Duitse 10j.-rente probeert nulpunt te heroveren na IFO-vertrouwen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.