Amerikaanse PMI’s benen ISM’s bij

De markten: kort op de bal

Rentes en dollar klimmen hoger, beurzen onder druk

Na de sterke Europese en Britse PMI’s, volgden gisteren in de late namiddag nog die voor de VS. De Verenigde Staten is een speciaal geval. Naast de PMI’s publiceert het land ook de ISM’s. Beide meten hetzelfde (het bedrijfsvertrouwen) en worden op eenzelfde manier geïnterpreteerd (50 is de grens tussen groei en contractie). Toch divergeerden beide reeksen de afgelopen maanden steeds meer waarbij de PMI’s een pessimistischer beeld schetsten dan de ISM’s. Dat veranderde in februari. Het PMI-bedrijfsvertrouwen herstelde veel flukser dan verwacht. De overkoepelende reeks klom op tot 50.2 (47.5 verwacht en komende van 46.8), met dank aan de dienstensector. Die herrees als een feniks uit zijn as, van 46.8 naar 50.5. De vraag is fragiel maar sommigen merken een voorzichtig herstel. In combinatie met de betere vooruitzichten voor het komende jaar, nam de tewerkstellingsgroei matig maar niettemin toe aan het snelste tempo sinds september 2022. De verwerkende nijverheid blijft in economische woestenij vertoeven (47.8) maar de situatie is iets minder ernstig dan in januari (46.9). De productie viel terug, al was dat aan het traagste tempo in vier maanden. De respondenten merken een terughoudende vraag op. Hoge inflatie en ruime voorraden temperen de bestellingen, klinkt het. Toch klom ook in deze sector de tewerkstelling aan een gezapig tempo. Bedrijven verwachten/hopen op een herstel van de vraag in het komende jaar. Het optimisme bleef min of meer op het niveau van januari en ligt in lijn met het langetermijngemiddelde. De prijsdruk bleef in de volledige private sector hoog. Er is een nuanceverschil langs de inputkant (historisch hoog in de dienstensector, deceleratie in de maakindustrie) maar de aan de eindconsument aangerekende prijzen blijven aan sneltempo stijgen.

Het PMI-rapport loopt eigenlijk in grote lijnen gelijk met dat van de eurozone. De conclusie ook: namelijk dat de centrale bank, in dit geval de Fed, nog werk aan de winkel heeft. De economische context en het sentiment verbetert kennelijk terwijl de inflatie op dit moment nog steeds torenhoog is. De markt houdt stilletjes aan meer rekening met de herintroductie van een renteverhoging met 50 bpn nadat de Fed in februari nog maar vertraagde tot 25 bpn. Amerikaanse rentes stoven met meer dan 10 bpn over de volledige curve hoger. De tweejaarsrente sloot af op het hoogste niveau sinds de cyclische top van begin november (4.7226%). De tienjaarsrente (3.95%) sloopte de weerstand in de buurt van 3.90%. De renteklim zette de beurzen onder druk met verliezen die opliepen tot 2.5% (Nasdaq). In zulke omstandigheden had de dollar het naar onze mening beter kunnen doen. EUR/USD daalde neer tot 1.0648.

2j.-rente VS naar nieuw cyclisch slot

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Canadese centrale bank met een logisch status quo

Canadese centrale bank met een logisch status quo

Sterke ISM onder de mat geveegd

Sterke ISM onder de mat geveegd

Op Aziatische rondreis

Op Aziatische rondreis

Markt negeert Fed-voorzitter Powell

Markt negeert Fed-voorzitter Powell