Europese data: voorzichtige tekenen van uitbodeming?

De markten: kort op de bal

Hebben de markten voldoende negatief (Europees) nieuws verdisconteerd?

Flag EU

Tot voor kort overheerste vooral twijfel over de Europese economie. Vandaag waren er een hele reeks Europese economische data. Zouden die het beeld wat amenderen?

Het startte alvast goed vanmorgen. De Duitse kleinhandelsverkopen stegen een forse 3.3% m/m en 2.6% j/j. Ook het fors negatieve cijfer voor december werd wat getemperd. Duitse kleinhandelsdata zijn uiterst volatiel, maar een herstel blijft beter nieuws dan een verdere daling.
Het finaal EMU PMI vertrouwen uit de verwerkende nijverheid werd marginaal opwaarts bijgesteld (49.3), maar blijft beneden het niveau van 50 dat de grens aangeeft tussen groei en contractie. De EMU werkloosheidsgraad stabiliseert wel op het cyclisch dieptepunt van 7.8%. Ook het Duitse arbeidsmarktrapport was solide. In Italië kroop de werkloosheidsgraad wel iets hoger (10.5%).

De markt keek vandaag ook met meer dan gemiddelde aandacht naar de eerste schatting van de EMU inflatie in februari. De algemene inflatie steeg zoals verwacht van 1.4% tot 1.5%. De kerninflatie brokkelde toch weer af van 1.1% tot 1.0%.

Een ‘Grand Cru’ kan je de Europese cijfers van vandaag niet echt noemen. Toch zien de markten het glas vandaag opnieuw eerder half vol dan half leeg. De (Europese) beurzen tonen rond de middag winsten tussen 0.5% en 1.0%. Toegegeven, dit is minstens ten dele door de goede prestatie in Azië vanmorgen. De Europese rentes blijven opwaarts georiënteerd. EUR/USD trappelt ter plaatse, maar ook dat is niet onlogisch. Het voorzichtig groeiend optimisme over Europa werd gecounterd door de sterke Amerikaanse data gisteren. Uitkijken of dit straks ook bevestigd wordt door het ISM vertrouwen uit de verwerkende nijverheid in de VS.
 

Figuur - EUR/USD: een balans van groeiend optimisme i.v.m. Europa en betere data in de VS.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.