Duitse (Ifo) bedrijfsvertrouwen herstelt (voorlopig?) niet

De markten: kort op de bal

Marktreactie opnieuw beperkt

Gisteren won de Duitse PMI-vertrouwensindicator voor februari opnieuw wat terrein. Het vertrouwen steeg van 52.1 in januari tot 52.7. Die stijging was te danken aan een sterke dienstensector. De indicator voor de verwerkende nijverheid zakte verder weg tot 47.6, onder de expansie/contractiegrens van 50. Dit laatste cijfer wordt ook weerspiegeld in het toonaangevende Ifo-bedrijfsvertrouwen in Duitsland dat vandaag werd bekend gemaakt. De algemene indicator daalt verder van 99.1 tot 98.5 (98.9 was verwacht), het laagste niveau is sinds december 2014. De verslechtering was vooral te wijten aan een verdere terugval in de deelindex ‘verwachtingen’. Die toekomst-georiënteerde component daalde tot 93.8 (94.2 in januari). Bij de deelcomponenten, zien we (net als bij de PMI’s gisteren) een slecht resultaat in de productiecomponent. Die daalt voor een zesde maand op rij. Ietwat verrassend (gezien de sterke heropleving van de diensten-PMI gisteren) zakt ook de dienstencomponent verder weg. Weinig bedrijven verwachten een verbetering van het klimaat in de komende maanden.

De marktreactie op de IFO blijft beperkt. Ondertussen is er al heel wat slecht nieuws verdisconteerd. De rentemarkt haalt de schouders op, terwijl EUR/USD heel beperkt terrein verliest. Mogelijk merken investeerders ook een lichtpunt op in het rapport van het Ifo-instituut. Op basis van de recente indicatoren schatten ze de economische groei voor het eerste kwartaal op 0.2%. Dat zou, gezien de negatieve groei in Q32018 en de nulgroei in Q42018, niet slecht zijn. De finale resultaten van de vierde kwartaal BBP-groei in Duitsland (ook deze ochtend vrijgegeven), staven alvast deze gedachte. Alle vraagcomponenten wezen op een positieve groei, maar die werd ongedaan gemaakt door een forse terugval in de voorraden. Misschien is de onderliggende prestatie van de Duitse economie toch iets minder negatief is dan men op het eerste gezicht zou denken.

Figuur - Duitse Ifo-bedrijfsvertrouwen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.