Reserve Bank of New Zealand op weg naar een renteverlaging?

De markten: kort op de bal

Kiwi dollar verder in het defensief

Vannacht gaf de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) toelichting bij eerder aangekondigde plannen om het kapitaal van de banken fors op te trekken. Zoals veel andere CB’s wil de RBNZ het financieel systeem meer solide maken zodat het beter bestand is tegen onverwachte schokken zoals de globale kredietcrisis. Er is gepland dat de banken hun verplicht kernkapitaal zullen moeten optrekken van 8.5% tot 16% over een periode van 5 jaar. Een aantal banken hebben al stappen in die richting gezet. Hoe dan ook zal die hogere kapitaalkost minstens ten dele worden doorgerekend in de kostprijs van de kredietverlening. In technische bewoordingen gezegd: de kredietcondities zullen verstrakken.


Op haar beleidsvergadering eerder deze maand werd ook de RBNZ voorzichtiger over de groeivooruitzichten, vooral omwille van de minder gunstige globale context. De bank verlegde haar verwachting voor een eventuele eerste renteverhoging nog wat verder naar de toekomst (begin 2021). De markt houdt er al enige tijd rekening mee dat de volgende RBNZ rentestap een verlaging kan zijn. Het debat over de verhoging van de kapitaalratio’s bij de banken lijkt de visie van de markt ter zake in zekere zin te bevestigen. Indien de hogere kapitaalvereisten de globale monetaire condities te fors zouden verstrakken en daardoor bijvoorbeeld de groei en/of de inflatie forser afkoelen dan tot nu verwacht, kan dit voor de RBNZ een argument zijn om de rente op termijn te verlagen.

De kiwi dollar had het gisteren al moeilijk in het spoor van de Aussie dollar (handelsdispuut met China over de levering van steenkool). De RBNZ die openlijk toegeeft dat onder bepaalde voorwaarden de rente kan worden verlaagd, was begrijpelijk niet van aard om de druk op de munt te verminderen. NZD/USD viel (minstens tijdelijk) terug beneden 0.68.
 

Figuur - USD/NZD: kiwi dollar zet stapje terug na RBNZ-signaal over eventuele renteverlaging.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.