May en Juncker houden “constructieve” ontmoeting

De markten: kort op de bal

Krijgt het VK een ‘exit pass’ uit het Ierse noodplan?

Flag Brexit

De Britse eerste minister Theresa May trok gisteren naar Brussel. Ze ontmoette er voorzitter van de Europese Commissie Juncker in het kader van brexit. Onderwerp van de ontmoeting: het Ierse vangnet. Dat is het noodplan dat in werking treedt indien het VK en de EU het tijdens de 2-jaar durende transitieperiode niet eens raken over de toekomstige handelsrelaties. Die periode start vanaf 29 maart dit jaar … als de Britten en Europa tot een vergelijk in de Ierse kwestie komen. Dat is de vicieuze cirkel die al maandenlang de vooruitgang in brexit hypothekeert.

De “constructieve” ontmoeting tussen May en Juncker gisteren brengt mogelijk schot in de zaak. Er zijn geen concrete details van de gesprekken bekend, maar vandaag brengen brexitminister Barclay en Cox, de Britse procureur-generaal, enkele voorstellen ten berde in Brussel. Een Brits idee dat sinds kort terug de nieuwsschermen haalt is dat van een addendum aan het huidige brexitakkoord waarin het VK unilateraal het Ierse noodplan kan verlaten, mits ruime opzegperiode van 12 maanden. Brussel weigerde in het verleden categoriek elke beperking in de tijd op het vangnet, laat staan een limiet die eenzijdig door het VK zou worden bepaald. Toch suggereren de laatste gesprekken dat er wat beweegt in de Europese Unie. Dat wordt stilaan tijd want de deadline nadert met rasse schreden. Het leidde er zelfs toe dat kredietbeoordelaar Fitch gisteren het vooruitzicht voor de rating van het land op negatief plaatste. Fitch verwees daarvoor naar de toegenomen risico’s van een ‘no-deal’ brexit.

Voor de markt zijn dat vijgen na Pasen. Die verdisconteert zo’n dramatisch scenario al even niet meer en haalde de schouders op bij de mededeling. Het pond won afgelopen dinsdag fors terrein en noteerde op het hoogste niveau sinds eind januari. De munt laste gisteren een adempauze in maar stoot momenteel opnieuw door. EUR/GBP noteert rond 0.868. De signalen voor een mogelijke doorbraak lopen op. We wachten nu op de feiten.

Figuur - EUR/GBP: ligt een akkoord rond de Ierse grens in het verschiet?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.