VS en China maken vooruitgang in handelsonderhandelingen

De markten: kort op de bal

Marktreactie blijft voorzichtig

Flag trade war

De VS en China maken vorderingen in de lopende handelsgesprekken. Beide partijen werken aan zes ‘memorandums of understanding’, een type intentieverklaring die de grote krijtlijnen moeten vormen van het finale handelsakkoord. De memoranda bevatten o.a. thema’s als gedwongen technologieoverdracht en cyberdiefstal, intellectuele eigendomsrechten en niet-tarifaire handelsbelemmeringen. Onderwerpen die eerder de stempel ‘moeilijk’ kregen en ervoor zorgden dat een akkoord veraf bleef. Gisteren vroeg de VS nog aan China om haar munt stabiel te houden. Dat China’s vicepremier en hoofdonderhandelaar Liu He hoogstwaarschijnlijk Amerikaans president Trump ontmoet op vrijdag, zet de vooruitgang extra in de verf. De VS gaf wel aan dat een expliciete doorbraak nog niet voor de deur staat, maar dat een verlenging van de deadline (1 maart) waarschijnlijk is. Zo vermijdt China, ten minste tijdelijk, een tariefverhoging van 10% tot 25% op $200 miljard op export naar de VS.

De positieve berichtgeving zorgt, niet voor het eerst, voor een verbeterd risicosentiment. De Amerikaanse rentes wonnen terrein op het nieuws, al bleef die beweging beperkt. Momenteel doet de Amerikaanse 10-jaarsrente een poging om stand te houden boven 2.66%. De Duitse 10-jaarsrente profiteert mee van het nieuws, al komt de grootste beweging pas na opening van de Europese beurzen en de sterke PMI’s uit Frankrijk.

Ondertussen komt het debat tussen de VS en Europa terug aan de oppervlakte. Zondag leverde het Amerikaans ministerie van handel nog een rapport af aan president Trump dat duidelijkheid moest scheppen of de auto-import een bedreiging vormt voor de ‘nationale veiligheid’. Details van dat rapport bleven geheim, maar dat belette Trump alvast niet om een eerste dreigement te versturen. Met Oostenrijk’s kanselier Sebastian Kurz op bezoek in het Witte Huis, zei Trump dat de tarieven op Europese auto-import een mogelijkheid zijn als de VS en Europa er niet in slagen een akkoord te vinden. De marktreactie blijft beperkt, de Duitse rentes winnen zelfs aan terrein. De vooruitgang in de gesprekken tussen de VS en China behoudt, minstens tijdelijk, de bovenhand.
 

Figuur - Amerikaanse 10-jaarsrente profiteert maar matig

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.