VS vraagt China om munt ‘stabiel’ te houden

De markten: kort op de bal

Yuan veert op

Volgens het persagentschap Bloomberg ligt de wisselkoers op dit ogenblik op tafel als één van de belangrijke topics in de onderhandelingen tussen de VS en China. Dat is op zich niet echt evident/logisch. Je kan veel opmerkingen maken over de Chinese handelspolitiek, maar het land liet de voorbije jaren wel al toe dat de waarde van de yuan geleidelijk meer bepaald wordt door de markt en minder door eigen koersinterventies. Dat leek een goede oplossing voor iedereen. Voor ‘de rest van de wereld’ betekende het dat China de munt niet meer artificieel laag houdt om zijn export te stimuleren. In China past het in een beweging om de economie meer te oriënteren in de richting van binnenlandse vraag. Het is bovendien ook een voorwaarde om de munt een grotere rol te laten spelen in het internationaal financieel bestel. In het recente verleden volgende de yuan dan ook al vrij goed de algemene (USD-)trends in de wisselmarkt.


De Trump-administratie kijkt ondertussen blijkbaar anders aan tegen een vlottende wisselkoers voor de yuan. In het kader van de handelsonderhandelingen, vraagt de VS nu aan China om haar munt ‘stabiel’ te houden. In de praktijk zou dit er toe moeten leiden dat China ingrijpt wanneer de yuan verzwakt en de zaken min of meer op zijn beloop laat in geval van een appreciatie. In de onderhandelingen verbindt de VS de topic over de wisselkoers blijkbaar aan het debat over invoertarieven. Op korte termijn wil de VS voorkomen dat China de Amerikaanse invoertarieven probeert te neutraliseren door een zwakkere munt. Daardoor zou het voordeel van de protectionistische maatregelen voor Amerikaanse bedrijven worden uitgehold. In een iets langer perspectief kan de VS de ’resultaten’ van die selectieve interventiepolitiek dan in rekening nemen in een soort permanente evaluatie of, en zo ja, welk handelstarieven moeten worden toegepast op Chinese invoer. Een stok achter de deur dus. De Amerikaanse aanpak roept veel vragen op en gaat uiteraard in tegen het (Amerikaans) pleidooi dat iedereen zich aan de regels van een vrije, niet gemanipuleerde handel moet houden. De uitkomst van dit debat kan op termijn grote gevolgen hebben voor de handel, maar ook voor markten en kapitaalstromen.


In een eerste reactie veerde de yuan vanmorgen op. Het is uiteraard nog afwachten in welke mate China bereid is om in te gaan op dit Amerikaans ‘verzoek’. Meer indicaties in deze richting zijn in principe slecht nieuws voor de dollar, niet enkel ten aanzien van de yuan.
 

Figuur - USD/CNY: yuan veert op na een Amerikaans pleidooi voor een ‘stabiele’ Chinese munt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.