Zweedse inflatie koelt fors af in januari

De markten: kort op de bal

Twijfel over strategie Riksbank groeit. Kroon neemt een duik.

Het algemene prijsniveau daalde in Zweden in januari met 1.0% op maandbasis. De stijging op jaarbasis vertraagde daardoor van 2.0% tot 1.9%. Ook de inflatie die uitgaat van constante hypotheekrentes (CPIF) die de Riksbank vooral in het oog houdt voor haar beleid, ging 1.0% lager en klokte daardoor af op 2.0%. De marketverwachting rekende op -0.7% m/m en 2.3% j/j. Inflatiecijfers voor januari zijn dikwijls volatiel en het beeld kan volgende maand opnieuw iets worden bijgestuurd. Toch doet het report vragen rijzen bij de rente-intenties van de Riksbank.


De bank verhoogde in de december voor het eerst de beleidsrente met 0.25% tot -0.25%. Op de beleidsvergadering vorige week weerhield de Riskbank haar analyse dat de inflatie in een iets langer perspectief waarschijnlijk in de buurt van 2.0% kan blijven. In dat scenario kon de Riskbank de rente in de tweede jaar helft opnieuw verhogen en zo de periode van een negatieve beleidsrente achter zich laten. In de haar korte-termijnprojectie ging de Bank voor januari wel uit van een CPIF van 2.4%!. De 2.0% inflatie de nu effectief werd gepubliceerd is dan ook een substantiële afwijking van dat scenario. Markten gaat dan ook steeds meer twijfelen aan het idee dat de inflatie op termijn kort genoeg bij de 2.0% doelstelling zal postvatten om de Rikskbank toe te laten de rente dit jaar verder te verhogen. Die twijfel sloeg ook over naar de wisselmarkt.

De kroon verstevigde in het najaar van 2018 en won ook nog licht terrein na de renteverhoging van 20 december. De Zweedse munt leverde die winst in januari echter al grotendeels in. De data suggereerden ook een verlies aan economisch momentum in Zweden. Samen met de algemene internationale onzekerheid deed dat de markt al twijfelen aan het scenario van hogere Zweedse rentes. De inflatiecijfers van vandaag voedden alleen maar het gevoel dat de kroon mogelijk nog lang zal moeten wachten op rentesteun, of beter, op de afbouw van het rentenadeel. EUR/SEK veert op van 10.47 richting 10.60! De kroon is goedkoop, maar het is hoogst twijfelachtig of dit op korte termijn voldoende is om investeerders te verleiden.
 

Figuur - EUR/SEK: kroon fors onderuit na ontgoochelende inflatiecijfers

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.