Britse inflatie daalt tot 2%

De markten: kort op de bal

Hoera! Of toch niet…?

De Bank of England en de Britse regering hebben hun droomheadline beet: “Britse inflatie valt in mei voor het eerst in drie jaar tijd terug tot de 2%-inflatiedoelstelling”. Prijzen stegen met 0.3% op maandbasis (t.o.v. +0.4% consensus) waardoor de j/j-vergelijking verder daalde van 2.3% tot de heilige 2%. De kans dat ze dat bescheiden succes kunnen verzilveren is klein. Voor premier Sunak is de achterstand in de peilingen ten opzichte van Labour (verkiezingen 4 juli) te groot om de inflatiepluim op zijn hoed te steken. Voor BoE-voorzitter Bailey is het 2%-hoofdinflatiecijfer maar het tipje van de ijsberg. Om te beginnen zal inflatie de volgende twee maanden in principe opnieuw stijgen omwille van basiseffecten. Daarnaast blijft onderliggende kerninflatie (exclusief volatiele voedsel- en energieprijzen) hoog. Ze steeg met 0.5% op maandbasis. Op basis van de maanddynamiek van het voorbije half jaar, loopt kerninflatie verder op tot 4.7% geannualiseerd. Dat betekent dat de huidige j/j-daling van 3.9% richting 3.5% ook voor interpretatie vatbaar is. Een nog nauwere, maar betekenisvollere inflatiemaatstaf – binnenlandse diensteninflatie – steeg met 0.6% op maandbasis (5.7% j/j). In die context kan BoE-voorzitter Bailey de markten morgen moeilijk voorbereiden op een eerste renteverlaging op augustus (nieuw monetair beleidsrapport). Zeker in een context waarin de Britse groei ook langzaam maar zeker aantrekt. Het Britse pond heeft de boodschap begrepen. EUR/GBP daalt van 0.8450 tot 0.8430. In een context waarin de euro zwak blijft, is een aanval van de 0.84 jaardieptepunten morgen waarschijnlijk. In geval van een breuk lager ligt tussentijdse steun voor een terugkeer naar de 2022 bodem (0.8203) op EUR/GBP 0.8340.

EUR/GBP: klaar voor meer GBP-winsten?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt