RBA houdt rente onveranderd

De markten: kort op de bal

Kw2 inflatiecijfers zullen uitsluitsel geven over nood aan extra renteverhoging

2385425429

De Australisch centrale bank (RBA) hield de beleidsrente vanochtend onveranderd op 4.35%. Op de persconferentie achteraf zei Bullock dat de optie van een renteverhoging ter sprake kwam. Die van een renteverlaging niet. In de beleidsverklaring van de tussentijdse meeting (geen nieuwe vooruitzichten) waarschuwt de centrale bank dat inflatie boven de 2-3% doelstelling blijft en dat de inflatie-afkoeling vertraagt. Projecties leerden vorige maand een verwachte terugkeer in de 2-3%-range in H2 2025 en tot het midden van die band medio 2026. Vooral de diensteninflatie blijft een kopzorg. In mei gaf de RBA geen uitsluitsel of de volgende move een renteverhoging of -verlaging zou zijn. Vandaag zet ze extra waakzaamheid voor opwaartse inflatierisico’s in de verf en onderstreept het beleidscomité dat ze zal doen wat nodig is om inflatie terug onder controle te krijgen. Die twee toevoegingen suggereren dat ze minstens wil vermijden dat markten te snel inzetten op renteverlaging zoals in Europa of Canada of dat het zelfs menens is om de rente bijvoorbeeld in augustus (met nieuwe vooruitzichten) nog richting 4.5% te brengen. RBA gouverneur Bullock ontkende dat de kans op een renteverhoging nu hoger is, maar onderstreepte het belang van de tweedekwartaal inflatiecijfers (publicatie 31 juli). Meest recente groeicijfers duiden op een verlies aan momentum, maar liggen in de balans met opwaartse herzieningen (consumptie) voor de cijfers van het afgelopen jaar. Fiscale maatregelen kunnen groei ondersteunen en tegelijkertijd (hoofd-)inflatie tijdelijk drukken (kortingen op de energierekening). Australische swaprentes maken dagverliezen goed en stijgen tot 3 basispunten aan het korte eind van de curve. De Aussie dollar wint geleidelijk aan momentum en stijgt van AUD/USD 0.66 richting 0.6625. Sterke weerstand bevindt zich rond 0.67.  

AUD/USD: Aussie profiteert na RBA-meeting

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Eerste ronde Franse verkiezingen brengt weinig duidelijkheid

Eerste ronde Franse verkiezingen brengt weinig duidelijkheid