Zweedse inflatieafkoeling stokt .

De markten: kort op de bal

Kroon heeft recent een sterke rit achter de rug.

Zweedse inflatiecijfers voor de maand mei die vanmorgen werden bekend gemaakt brachten deze keer niet de door de markt (en de Riksbank) verwachte verder afkoeling in de prijsdruk. De algemene inflatie kwam uit op 0.2% M/M en 3.7% J/J (-0.1%/3.5% verwacht). Voor haar beleid houdt de Zweedse Riksbank (RB) vooral de CPIF inflatie (met vaste rente voor hypotheekleningen) in het oog. Er werd verwacht dat deze referentie kort bij de 2%-doelstelling zou uitkomen (2.1%), maar ook hier temperden de cijfers vanmorgen het enthousiasme. CPIF inflatie steeg 0.2% M/M waardoor het jaarcijfer stabiel bleef op 2.3%. De CPIF keninflatie (ex energie) versnelde zelfs onverwacht tot 0.8% M/M en 3.0% J/J (was 0.4% & 2.9% in april en verwacht op 0.5% en 2.6%). Een stevige daling in de elektriciteits- (13.3% M/M) en brandstoffenprijzen (-2.9%) werd meer dan ongedaan gemaakt door een stijging van de kosten voor een reeks diensten (transport, reizen, horeca, cultuur en ontspanning). Ook kosten voor huisvesting blijven opwaartse druk uitoefenen op de inflatie.

In het beleidsrapport van maart ging de RB er vanuit dat de CPIF inflatie midden van dit jaar naar 2.0% zou terugvallen (mogelijk tijdelijk zelfs iets lager) en daar ook zou blijven. Voor de kerninflatie (zonder een snelle daling van de energieprijzen) gaat de daling iets trager, maar ook daar zag de RB 2.0% opdoemen (volgend jaar). Een afkoelende inflatie en een zwakke conjunctuur was voor de RB voldoende om de rente begin mei een eerste keer te verlagen met 25 bpn tot 3.75%. Als de inflatie op koers bleef, konden twee bijkomende verlagingen volgen in de tweede jaarhelft. De volgende vergadering van Riksbank vindt plaats op 27 juni en ze beschikt dan over een nieuw driemaandelijks beleidsrapport met bijgestelde vooruitzichten. Na de inflatiecijfers vandaag, wordt het toch uitkijken of de RB haar optimistische inschatting al of niet moet bijstellen. De bank heeft wel een traditie om het beleid, als dat kan, niet onnodig strikt te houden.

Ondanks de ‘anticipatieve’ renteverlaging in mei (voor de ECB en de meeste andere grote centrale banken), deed de kroon het de voorbije twee maanden opvallend goed. Toegeven, het herstel startte begin mei van een historisch zeer zwak niveau (EUR/SEK 11.80, zie grafiek). Ondertussen vinden we dat er zeker op korte termijn al heel wat goed nieuws is verdisconteerd. Een munt zoals de kroon doet het normaal goed in een context van een positief risicosentiment en/of soepele globale monetaire condities. Over het risicosentiment in en om Europa zijn we op korte termijn voorzichtig. Een echt verdere versoepeling van de globale monetaire condities, onder meer door de Fed-renteverlagingen, komt waarschijnlijk pas in het najaar. De zone EUR/SEK 11.14 is een eerste technische steun voor de EUR/SEK combinatie (weerstand voor de kroon). EUR/SEK 11 is de lijn in het zand die waarschijnlijk moeilijk wordt overschreden. In de mate dat de RB zich vanaf nu min of meer in lijn zet met het verwachte pad van ECB renteverlagingen (sept/dec) zien we EUR/SEK op korte termijn in de 11.15/11.40 zone evolueren. 
 

Figuur - EUR/SEK nadert belangrijke steunniveaus. Kroon aan een adempauze/correctie toe?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Eerste ronde Franse verkiezingen brengt weinig duidelijkheid

Eerste ronde Franse verkiezingen brengt weinig duidelijkheid