vlagecFed
vlagecFed

Fed ziet inflatie maar langzaam verder dalen

De markten: kort op de bal

Eén renteverlaging dit jaar en vier volgend jaar

Er bestond geen twijfel over. Zelfs niet nadat iets lagere inflatiecijfers voor de maand mei markten eerder op de dag in extase brachten. De Fed hield de doelzone voor de beleidsrente onveranderd op 5.25%-5.50%. Afgezien van een inkorting van de paragraaf over het vertragen van de afrol van de obligatieportefeuille bleef de beleidsverklaring zo goed als onveranderd. Vorige maand zag de Fed dat er weinig vooruitgang was in de inflatie-afkoeling. Nu spreekt ze over een beperkte (“modest”) verbetering.

De Fed-gouverneurs schaafden hun vooruitzichten wel aanzienlijk bij in vergelijking met maart. De groeiprognoses voor de periode 2024-26 bleven onveranderd, maar de Amerikaanse centrale bank trok de inflatieverwachting wel opnieuw opwaarts bij tot respectievelijk 2.6% (van 2.4%) en 2.3% (van 2.2%) dit jaar en volgend jaar. De prognose voor 2026 bleef onveranderd op de inflatiedoelstelling van 2%. Ook de kerninflatie blijft langer hoger (2024: 2.8% van 2.6%, 2025: 2.3% van 2.2%). Concreet ziet de Fed dit jaar dus nauwelijks een verdere verbetering. De iets hoger verwachte werkloosheidsgraad voor volgend jaar (4.2%) en in 2026 (4.1%) overschrijdt de langetermijn evenwichtswaarde nog niet. Deze geaggregeerde voorspelling van de Fed-gouverneurs vertaalde zich in een hoger verwacht rentepad. Het merendeel van de gouverneurs ziet nog slechts ruimte voor één renteverlaging dit jaar (tov drie in maart), gevolgd door een bijkomende cumulatieve verlaging van 1% volgend jaar. Fed-gouverneurs stelden hun inschatting van de neutrale rente (theoretische evenwichtsrente die de economie niet stimuleert of afremt) opnieuw opwaarts bij (2.75% van 2.56%). Anders geformuleerd: de economie heeft waarschijnlijk een hogere rente nodig om inflatie blijvend onder controle te brengen.

Tijdens de persconferentie hield de Fed-voorzitter zich op de vlakte over de timing van een mogelijke versoepeling. Powell herhaalde dat het beleidscomité meer zekerheid nodig heeft dat inflatie duidelijk en blijvend richting 2% gaat om met renteverlagingen te starten. Tot nader bericht heeft de economie het huidig restrictief beleid nodig, ook al is er verbetering. Powell zei wel dat 2.6/2.7% PCE inflatie al relatief comfortabel is. Over het aangepaste rentepad voor dit en volgend jaar stelde de Fed-voorzitter vast dat dit gevolg is van de tragere inflatieafkoeling dit jaar. De eerste renteverlaging is vooral een kwestie van timing. De Fed-voorzitter herhaalde dat het inflatiecijfer van mei slechts één cijfer is binnen een bredere context.

Tijdens de persconferentie recupereerden Amerikaanse rentes enkele basispunten van de forse duik (tot 15bpn) na het inflatierapport van mei eerder op de dag. Toch daalden ze per saldo uiteindelijk 6 tot 10 bpn. Ondanks de nieuwe inflatievoorspelling ziet de markt nog steeds een kans van 65% op een eerste renteverlaging in september en 75% kans op een tweede verlaging in december. Ook de dollar won lichtjes terrein terug na de duik eerder op de dag. EUR/USD sloot juist boven de kaap van 1.08 af. De beurzen behielden mooi winsten van 0.85% voor de S&P 500 en 1.53% voor de Nasdaq. Beide indices sloten opnieuw op recordniveaus. 
 

Figuur - Amerikaanse 2-j rente: markt hoopt nog steeds op snellere renteverlaging dan wat de Fed aangeeft

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Eerste ronde Franse verkiezingen brengt weinig duidelijkheid

Eerste ronde Franse verkiezingen brengt weinig duidelijkheid