Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

De markten: kort op de bal

Markt schuift opnieuw op richting een eerste Fed renteverlaging in september

Na een reeks koppig hoge inflatiecijfers in het voorjaar, zijn er stilaan tekenen dat de prijsdruk in de VS langzaam maar zeker afneemt. Het algemeen prijspeil stabiliseerde in mei (+0.3% m/m in april). Daardoor koelde de j/j-inflatie iets meer af dan verwacht van 3.4% tot 3.3%. De goede inflatieprestatie was deels toe te schrijven aan dalende energieprijzen. Toch schakelde ook de kerninflatie (ex voeding en energie) naar een lagere versnelling (0.2% m/m en 3.4% van 3.6% in april vs 3.5% verwacht). Een andere indicator van de onderliggende inflatie (zogenaamde supercore) die ook abstractie maakt van kosten gerelateerd tot huisvesting (huur etc) en die de voorbije periode een belangrijke factor was achter de aanhoudend hoge inflatie, daalde de voorbij maand zelfs marginaal (-0.04%). Die indicator krijgt ook de nodige aandacht bij de Fed om een inschatting te maken van de (toekomstige) inflatiedynamiek. Hoe zwaar de inflatieafkoeling weegt in de beleidsinschatting van Powell en co in een context van een nog steeds solide arbeidsmarkt leren we straks. Dan licht de voorzitter het rentebeleid toe en worden na de reguliere beleidsvergadering de vooruitzichten van de individuele Fed-gouverneurs bekend gemaakt.

De markt gaat er na het inflatierapport alvast vanuit dat de Fed in september in een positie terecht komt zoals de ECB en de Bank of Canada die toelaat het niveau van monetaire restrictie geleidelijk af te bouwen. Amerikaanse rentes dalen tussen 14 (2-j) en 7 bps (30-j). De markt ziet opnieuw meer dan 80% kans op een eerste renteknip in september en op 25 bpn vervolgactie in december. Na tweedagen van euro-zwakte, levert de dollar nu stevig terrein in. EUR/USD vat opnieuw post boven de kaap van 1.08 (1.082). De beurzen herademen. De Eurostoxx 50 wint 1.25%. Amerikaanse beursfutures suggereren openingswinsten van iets minder dan 1%. 
 

Figuur - VS 2-j rente duikt naar bodem van de 4.7%-5% handelsband

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Amerikaanse rentes eindigen vorige week met een uitschuiver

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Poolse centrale Bank houdt voet bij stuk

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Fed voorzitter Powell blijft (voorlopig) in wait-and-see modus

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt

Chinese lange rente daalt tot historisch dieptepunt