Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

De markten: kort op de bal

Kredietrisicopremies stijgen

Flag EU

Afgemeten aan de bewegingen in de kredietrisicopremies tussen de verschillende EMU-landen was de intra-EMU obligatiemarkt de voorbije twee jaar een oord van relatieve rust. De kredietspread van landen met een minder sterk risicoprofiel zoals Italië bleven eerder stabiel of zelfs iets kleiner vergeleken met Duitsland. Die relatief goede prestatie tegenover referentie Duitsland wordt wel wat ‘genuanceerd’ door een op zich zwakke prestatie van Duitse obligaties tegenover de swaprente. De ommekeer van het aankoopbeleid van (overheids)obligaties van de ECB en ontsporende publieke financiën sinds de Covid-pandemie spelen een rol.

Vanmorgen lopen de kredietrisicopremies (10-j) voor landen als Frankrijk, Italië maar ook België met een 5-tal basispunten op. Voor Frankrijk is dat zeker het gevolg van de onverwachte aankondiging van president Macron om vervroegde parlementsverkiezingen te organiseren (eerste ronde 30 juni; tweede ronde 7 juli). De Franse president hoopt dat in een verkiezing met een run-off tussen twee overblijvende kandidaten in de twee ronde, een meerderheid van de kiezers in die electorale tweestrijd zich niet achter de kandidaat van het Rassemblement National van Marine Le Pen zal scharen. De uitslag van dit proces blijft wel hoogst onzeker en zelfs als de strategie van Macron lukt, blijft de vraag welke nieuwe regeringscoalitie er aan de macht komt en wat dit betekent voor onder meer de budgettaire situatie van het land. Macron beschikt ook op dit ogenblik al niet over een parlementaire meerderheid wat het moeilijk maakt om zijn hervormingsbeleid door te voeren. Frankrijk kreeg recent ook al slecht nieuws toen kredietbeoordelaar S&P de kredietbeoordeling van het land verlaagde  van AA naar AA-.

In een breder perspectief zien de markten de groei van extreme, niet-conventionele partijen, in Frankrijk maar ook daarbuiten als een factor van onzekerheid voor de budgettaire stabiliteit in de EU. Die partijen zijn minder geneigd om zich in de schrijven in de begrotingsregels/discipline van de Europese unie. Algemene onzekerheid kan druk zetten op de intra-EMU spreads in de aanloop naar de Franse verkiezingen. ‘Onzekerheid’ op de intra-EMU obligatiemarkten is ook slecht nieuws voor de euro. EUR/USD kan opnieuw richting de onderkant van de 1.06-1.09 handelsband. De hogere Belgische kredietrisicopremie is vanochtend minder ingegeven door de uitslag van de nationale verkiezingen. De ontwikkeling van de Franse en Belgische spreads is in de markt dikwijls sterk gecorreleerd.

Figuur - Intra-EMU spreads (tegen swap) nemen toe na Europese verkiezingen.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Amerikaanse rentes breien vervolg aan correctie

Amerikaanse rentes breien vervolg aan correctie