Brits arbeidsmarktrapport te gemengd voor eenduidige conclusies

De markten: kort op de bal

Pond trappelt ter plaatse

vlagecUK

Het Brits arbeidsmarktrapport vanmorgen is de eerste belangrijke cijferreeks sinds de beleidsvergadering van de Bank of England vorige week. Het is een van die datapunten, samen met de inflatiecijfers, die bepalend zijn of de centrale bank op de volgende vergadering in juni al dan niet overgaat tot een eerste renteverlaging. Helaas voor gouverneur Bailey en de zijnen levert de editie voor maart geen eenduidige conclusies op. De tewerkstelling in de drie maanden tot maart tuimelde met 178k, al was dat wel minder dan de krimp die analisten verwachtten (220k). In de eerste schatting voor april brokkelt de tewerkstelling voort af met 85k. Die groter dan gevreesde terugval gaat wel gepaard met een stevige bijstelling van het negatieve cijfer van de vorige maand (van -67k tot -5k). De werkloosheidsgraad kroop zoals verwacht omhoog van 4.2% tot 4.3%. Lonen stegen in het eerste kwartaal dan weer aan een stevig tempo van 6% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Analisten mikten op een beperkte afkoeling tot 5.9%. Die sterke loongroei verklaart in belangrijke mate waarom inflatie in de arbeidsintensieve dienstensector nog steeds een veel te hoge 6% bedraagt.

De talrijke tegenstrijdige signalen duwen de (marktverwachtingen voor de) Bank of England in de ene noch andere richting. Dat vertaalt zich in een makke eerste reactie van het pond. EUR/GBP stabiliseert in de omgeving van 0.859. Bovendien is dit rapport pas het eerste van de twee die de centrale bank in de aanloop naar juni, samen met nog twee inflatiepublicaties, voorgeschoteld krijgt. Voorlopig houdt de markt voor ongeveer 60% rekening met een inaugurele renteknip op die vergadering. We verwachten dat dit de komende weken nog zal groeien gezien het verwachte inflatietraject (basiseffecten duwen het algemene cijfer mogelijk tijdelijk beneden 2%). Het pond verliest hiermee mogelijks een belangrijke hefboom t.o.v. de euro, waar de markt al geruime tijd rekening houdt met minder rentesteun van de ECB.

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt