China lost eerste fiscaal shot

De markten: kort op de bal

Een-tweetje met het monetair beleid?

De Chinese centrale overheid trekt aanstaande vrijdag naar de markt voor de uitgifte van een speciaal type staatsobligaties. Het is de eerste van meerdere veilingrondes en is de uitwerking van wat beleidsmakers op het jaarlijkse nationale congres in maart beslisten. De middelen die China ermee ophaalt zijn bedoeld om de economie aan te vuren. Die gaat nog steeds gebukt onder een aanslepende vastgoedcrisis en met schulden beladen consumenten die (te) weinig spenderen. De exponent van die tanende economie is uiterst lage inflatie die amper boven het nulpunt uitsteekt. Volgens cijfers van afgelopen weekend stegen de prijzen in april met amper 0.3% jaar op jaar.

De staatsobligaties zijn speciaal in de zin dat de opgehaalde middelen naar specifieke investeringsprojecten gaan. Het is nog maar de vierde keer dat dit gebeurt: na een herkapitalisatieronde van staatsbanken in 1998, voor de creatie van een investeringsfonds beheerd door de staat in 2007 en als antwoord op de pandemie in 2020. In totaal mikken de autoriteiten voor deze gelegenheid op CNY 1000 miljard, omgerekend zo’n slordige €130 miljard. Door dat op centraal niveau te doen, spaart China bovendien de lokale overheden, die nu al een zeer hoge schuldenberg torsen. De looptijden zijn erg lang en variëren tussen 20 en 50 jaar. Vrijdag gaat er dertigjarig papier over de toonbank. Volgens bronnen van de Britse zakenkrant Financial Times kan er tot 10% van het totaalbedrag (CNY 100 miljard) worden opgehaald. Analisten links en rechts denken dat de centrale bank vrijdag ook haar duit in het zakje zal doen door de reserveverplichting van lokale banken te verlagen. De extra liquiditeit die hiermee vrij komt vergemakkelijkt, in theorie, de obligatieverkoop.

De Chinese munt profiteert voorlopig niet van het nieuws. Het is eerst zien (dat de economie herstelt), en dan pas geloven. USD/CNY veert op richting 7.23. Het paar maakte ondertussen een groot deel van de verliezen begin deze maand ongedaan.

USD/CNY

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt