Britse pond is kwetsbaar in aanloop naar BoE meeting

De markten: kort op de bal

Slaan Bailey & co het ECB-pad in?

1754559716

Donderdag zullen we het weten. Dan vergadert de 9-koppige Bank of England. Een nieuw monetair beleidsrapport geeft in principe uitsluitsel over de te volgen koers. Het interne debat verschoof eerder dit jaar van het dilemma tussen de rente verder optrekken of langer hoog houden naar een discussie over de rente stilaan verlagen of langer hoog houden. In die nieuwe context noemen we het eerste makkelijksheidshalve het “ECB-scenario”, het tweede is het Fed-raamwerk. In het eerste kamp vinden we onder meer BoE-voorzitter Bailey and vicevoorzitter Ramsden terug. Net als BoE-lid Dhingra die sinds haar aantreden consistent, en dissonant, voor een renteverlaging stemde. In de andere hoek van de ring staat bijvoorbeeld hoofdeconoom Pill. Maar ook BoE-leden Haskel en Mann die tot en met de maart-vergadering voorstander waren om de rente verder te verhogen.

We vermoeden dat de Frankfurtofielen hun slag zullen thuis halen en de basis leggen voor een renteknip in juni. Net als de ECB kan de BoE profiteren van gunstig momentum. Britse inflatie vertraagde in maart verder tot 3.2% j/j en zal dankzij een gunstige evolutie van gereguleerde energieprijzen zelfs de 2%-doelstelling halen in april. Tegelijkertijd kan de economie wat extra zuurstof gebruiken na stilstand in het tweede kwartaal van vorig jaar, gevolgd door de (technische) recessie in de tweede jaarhelft van 2023.

Schuift de BoE openlijk op in de richting van juni, is er ruimte voor herpositionering op de Britse geldmarkt. Voorlopig zinspeelt die op een eerste renteverlaging in augustus of pas september. Correctiegevaar op de Britse rentemarkt, maakt het Britse pond kwetsbaar. Vorige week was de breuk boven EUR/GBP 0.86 nog vals alarm. Nu zetten we in op een volgehouden terugkeer. Omdat de huidige rentemarktverwachtingen voor de BoE voorlopig nog zo ver (in tijd) zitten, zijn de risico’s rond het samenzijn bovendien asymmetrisch. Augustus of september zal niet november/december worden. Dat maakt de onderkant in EUR/GBP (0.85) in principe zeer sterk.

EUR/GBP: breuk hoger na BoE-meeting?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Amerikaanse inflatie koelt iets sneller af dan verwacht

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Nog steeds nauwelijks prijsstijgingen in China

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Lagarde op de rem voor verdere renteverlagingen

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt

Europese verkiezingen blijven niet onopgemerkt in intra-EMU obligatiemarkt