Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

De markten: kort op de bal

EUR/GBP overwint eerste technische horde

De Britse geldmarkt bewoog de afgelopen maanden meer in tandem met de Amerikaanse dan met de continentaal-Europese. Bij de aanvang van het jaar rekende ze nog op een gecumuleerde 175 bpn aan renteverlagingen door de Bank of England. Kort daarna en onder impuls van de VS ging het volledig de andere kant op. Zodanig dat de twee Angelsaksische blokken ergens eind vorige week min of meer gelijkaardig geprijsd stonden voor minder dan twee renteverlagingen (<50 bpn) in 2024. De situatie verschilt nochtans stevig. De economische motor in de VS draait op een hoog toerental, de arbeidsmarkt houdt makkelijk stand en inflatie, vooral onderliggende maatstaven, blijven steken op niveaus ver boven de 2%-doelstelling van de Fed. Dat laatste geldt tot op zekere hoogte ook voor het Verenigd Koninkrijk (bv diensteninflatie van 6% in maart). Maar de arbeidsmarkt is op zijn minst een gemengder verhaal dan in de VS, waar de rapporten (payrolls) bijna systematisch de stoutste verwachtingen overtreffen. De economie is al een volledig ander paar mouwen. De laatst beschikbare kwartaalcijfers duwden het land nog in een technische recessie met een krimp in kw4 vorig jaar van 0.3% kw/kw. Vooroplopende indicatoren zoals de PMI’s (waarvan deze week een update) suggereren dan wel een herstel, ze staan in contrast met de aanhoudende solide niveaus in de VS. Lang verhaal kort: een herpositionering van de overdreven optimistische verwachtingen was onvermijdelijk maar de slinger schoot te ver door naar de andere kant. Dat maakte het pond kwetsbaar voor een reality check. Dat gebeurde vrijdag. De Britse monetaire beleidsmaker Ramsden toonde zich in een speech minder bezorgd over de Britse inflatie. Risico’s zijn nu vooral neerwaarts gericht, aldus Ramsden. De cijfers van vorige week duwden CPI in het VK (3.2% j/j) al beneden die van de VS. En vanaf april zal de Britse inflatie omwille van een stevige neerwaartse aanpassing in de gereguleerde energieprijzen meer in lijn met die van Europa vallen. Iedereen die met Excel kan werken, weet dat zelf ook wel. Maar de gematigde toon van Ramsden, nochtans een inflatiehavik, is mogelijk een teken aan de wand. Ramsden schaarde zich ook achter de analyse van zijn baas, gouverneur Bailey, dat inflatie in de VS hoofdzakelijk vraaggedreven is. Dat is niet per se het geval in het VK, klinkt het. De Britse geldmarkt distantieerde zich wat van de Amerikaanse en prijst nu weer minstens twee renteverlagingen in voor dit jaar. Het pond kreeg een tik, zelfs tegenover een euro die gebukt gaat onder een centrale bank die openlijk toegeeft dat er binnenkort meerdere renteverlagingen aan komen. Of dat lukt is een andere kwestie. Hoe dan ook, EUR/GBP stoof van 0.855 naar 0.861 – de eerste sluiting boven 0.86 sinds midden januari. Technisch gezien sneuvelde een eerste weerstand op 0.8607 (23.6% herstel op de daling in 2023). Het is een kleine opsteker die deze week wel nog bevestigd moet worden.

EUR/GBP: Ramsden zet het pond onder druk

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Britse inflatie: schijn bedriegt

Britse inflatie: schijn bedriegt

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze