Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

De markten: kort op de bal

Zwaardere beurscorrectie op til?

Aan volatiliteit geen gebrek gisteren. Beurzen herstelden aanvankelijk van de dreun van vrijdag omdat Israël niet meteen overgaat tot vergeldingsacties tegen Iran. Rentes hernamen hun stijgende trend. Amerikaanse kleinhandelsverkopen voor de maand maart zorgden zelfs voor een nieuwe versnelling. Ze stegen met 0.7% M/M (vs 0.4% consensus) met een stevige opwaartse revisie voor februari (0.9% van 0.6%). Joe Sixpack was dus opnieuw van de partij in het eerste kwartaal wat betreft consumptie. De Amerikaanse 2-j rente testte voor een derde keer het 5%-niveau. Voorlopig is dat een harde grens. Een breuk hoger betekent dat minstens een deel van de markt inzet op nieuwe renteverhogingen door de Fed in plaats van op een langere rentepauze. Het lange eind van de rentecurve zette nieuwe jaartoppen (vb 4.66% voor VS 10-j). Op de wisselmarkt is er in een context van stijgende Amerikaanse rentes en geopolitieke twijfel geen alternatief voor de dollar. De handelsgewogen greenback gaat voor het eerst sinds november boven 106. De 2023-jaartop ligt op 107.35. EUR/USD zinkt verder weg tot de lage 1.06-regionen en USD/JPY gaat voor het eerst in meer dan 30 jaar boven 154. De inzet voor de Bank of Japan-beleidsvergadering volgende week is hoog. In de huidige context is de yen een vogel voor de kat is, zelfs als de BoJ opnieuw wat meer beleidsnormalisatie in het vooruitzicht stelt. Munten zoals de Braziliaanse real of de Zuid-Koreaanse won kwamen gisteren ook onder immense druk te staan.

Het laatste woord was gisteren nog voor Israël en het risicosentiment. Na Europese sluiting was de boodschap duidelijk “uitstel maar geen afstel”. Amerikaanse beurzen verloren tot 1.8% voor de tech-index Nasdaq. Aan de start van het eerstekwartaal resultatenseizoen staat die index op het punt op eerste steun te verliezen op 15 862. De totale context – kwakkel risicosentiment, stijgende (reële) rentes en volatiliteit rond de resultaten – leunt aan tot de eerste echte noemenswaardige correctie op de stijgende trend sinds de Fed-pivot begin november. De Vix-index, de verwachte volatiliteit in de S&P 500 de komende maand, sloot gisteren aan het hoogste peil sinds begin november. 

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Britse inflatie: schijn bedriegt

Britse inflatie: schijn bedriegt

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze