Signed, sealed and to be delivered

De markten: kort op de bal

Powell bereidt officiële communicatiebocht voor

Fed-voorzitter Powell was gisteren formeel. De inflatierapporten van het eerste kwartaal hebben de centrale bank niet het nodige extra vertrouwen gegeven om het monetaire beleid minder restrictief te maken. Integendeel. Op geannualiseerde basis zijn de cijfers van het voorbije half jaar en zeker het voorbije kwartaal opnieuw gaan versnellen. De Fed heeft voortaan én bewijs nodig dat de inflatie niet langer versnelt én vervolgens bewijs dat de prijsdruk nadien op een duurzame wijze richting 2%-inflatiedoelstelling evolueert. In die context blijft “hoger voor langer” de leuze. Temeer omdat de Amerikaanse economie op toerental blijft met een sterke arbeidsmarkt als motor. De beleidsverklaring van de volgende Fed-meeting op 1 mei zal die nieuwe teneur bekrachtigen.

Markten schoven de voorbije maand al sterk op in die richting. Renteknippen kunnen in september en/of december. Powell’s “capitulatie” suggereert dat de beweging aan het korte eind van de Amerikaanse curve aan kracht kan verliezen. De Amerikaanse 2j-rente botst tegen het 5%-niveau aan. Een breuk hoger betekent voor ons dat minstens een deel van de markt opnieuw aan extra renteverhogingen denkt, wat Powell uitsluit. Aan het lange eind van de curve zien we zowel in de VS als in Europa wel nog extra stijgingspotentieel. De terugkeer van allerhande risicopremies in de nieuwe monetaire waarheid is de voornaamste reden. De stijging van het lange eind in de VS en in Europa tonen een opvallend verschil. In de VS loopt vooral de reële rente op, in Europa vooral inflatieverwachtingen. Een motie van wantrouwen in de plannen van de ECB om de voet van de rem te halen? In ieder geval is de combinatie van beiden nog steeds koren op de molen van de dollar. EUR/USD testte gisteren een twee keer het 1.06-niveau. Samen met oplopende volatiliteit en een kwakkel risicoklimaat zetten we nog steeds in op een terugkeer naar de bodem van vorig jaar op 1.0448. 

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Japanse inflatie blijft boven 2.0%. Goed nieuws, maar…

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Bijkomende Fed-renteverhoging toch niet helemaal uitgesloten?

Britse inflatie: schijn bedriegt

Britse inflatie: schijn bedriegt

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze

Hongaarse centrale bank op weg naar een (lange) rentepauze