Amerikaanse rentes naderen opnieuw jaartoppen

De markten: kort op de bal

Sterke ISM uit maakindustrie trapt interessante dataweek af

Amerikaanse rentes kozen gisteren de vlucht vooruit. Over de volledige curve kwamen er tussen de 8.5 en 11 basispunten bij. Dat bracht de voorlopige jaartoppen zowel voor het korte als het lange eind in één klap opnieuw dichterbij. De Amerikaanse dollar spon er garen bij. Op handelsgewogen basis sloot de greenback op het hoogste niveau sinds november vorig jaar (DXY >105). EUR/USD verloor de steunzone rond 1.0793 (50%-dollarherstel op de daling in 2023kw4) en kijkt inclusief de daling van deze morgen uit op de volgende referentie tussen 1.0695 (voorlopig jaardal) en 1.0724. De beweging was een exclusief Amerikaans gegeven. De Europese financiële markten genoten van een extra lang weekend (Goede Vrijdag en paasmaandag). Aanvankelijk klommen de rentes op eigen kracht hoger. Met de publicatie van het ISM-bedrijfsvertrouwen uit de verwerkende nijverheid voor de maand maart kwam alles nog in een stroomversnelling. Het overkoepelende cijfer nestelde zich tegen de verwachtingen in opnieuw in economisch expansiegebied (50.3 vs 48.3 verwacht en komende van 47.8). Dat kwam in hoofdzaak op het conto van sterk toegenomen activiteit (van 48.4 tot 54.6). Aandikkende orderboekjes (51.4) suggereren dat de motor ook volgende maand draaiende kan blijven. Het wegwerken van achterstallige bestellingen speelt daarin ook nog steeds een rol, al wordt die kleiner. Het personeelsbestand, tot slot, krimpt maar aan een trager tempo dan vorige maand. Het soortelijk gewicht van de Amerikaanse maakindustrie is, zoals in de meeste geavanceerde economieën, lager dan dat van de dienstensector – waarvan de ISM morgen wordt gepubliceerd. Het is wél de meest gevoelige aan het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Het feit dat de sector uitbodemt, zelfs lichtjes groeit, wijst erop dat het piekeffect van het restrictief monetair beleid stilletjes aan achter ons ligt. Ceterus paribus is het voor de Fed een reden om niet té snel van start te gaan met het terugschroeven van de beleidsrente (nu 5.25-5.50%). Maar de centrale bank laat zich uiteraard niet alleen leiden door dit ene cijfer. Behalve naar de diensten-ISM kijken we deze week ook uit naar het aantal openstaande vacatures vandaag, het officieus arbeidsmarktrapport morgen (ADP) met de officiële versie (payrolls) op vrijdag. Dat laatste won zo mogelijk nog meer aan belang sinds de laatste Fed-beleidsvergadering. Daarop gaf Powell aan dat plotse zwakte in de arbeidsmarkt een antwoord van de Fed (lees: renteverlagingen) kan uitlokken. Hij herhaalde dat tijdens een debat op vrijdag. Deze keer voegde Powell er wel aan toe dat die arbeidsmarkt en de bredere economie tot nader bericht erg sterk blijft en dat de Fed tegen die achtergrond niet gehaast is om de rente te verlagen.

10-jaarsrente VS trekt opnieuw richting voorlopige jaartoppen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Signed, sealed and to be delivered

Signed, sealed and to be delivered

Bailey sluit zich aan bij Lagarde

Bailey sluit zich aan bij Lagarde