What’s the rush?

De markten: kort op de bal

Fed Waller werpt zich op als sterke man

Fed-gouverneur Waller werpt zichzelf meer en meer op als leider van de (grote) minderheid binnen de Fed en tegenpool van huidig Fed-voorzitter Powell. Waller’s slagzin “what’s the rush” krijgt meer en meer bijval. Na de Fed-meeting staarde iedereen zich blind op de rentevoorspellingen voor dit jaar. De mediaan suggereert nog steeds een cumulatieve 75 basispunten. Waller legde de nadruk op wijzigende balans. Meer Fed-leden stelden maximaal 50 bpn aan renteverlaging voorop (9/19!). Hij noemt de versnellende kortetermijninflatiedynamiek teleurstellend en wil minstens nog een aantal maanden van betere inflatiecijfers zien vooraleer het monetaire beleid minder restrictief te maken. De kans is klein dat Waller de volgende maanden het gezochte bewijs zal vinden. De j/j-dynamiek zal in principe opnieuw versnellen richting 4%. De volgende vijf maanden ligt de lat (basiseffecten) bijzonder laag. De vergelijkingsbasis voor maart tot en met juli is: 0.1% m/m, 0.4% m/m, 0.1% m/m, 0.2% m/m, 0.2% m/m. We sluiten ons aan bij het voorlopige minderheidskamp binnen de Fed en denken dat een eerste renteverlaging ten vroegste voor september is. De markt verdisconteert een eerste knip op de julimeeting en schat de kans in op 66% dat het al in juni gebeurt. Behalve de inflatiedynamiek geeft de Fed ook toe dat de neutrale rente hoger is dan gedacht. Daardoor was het monetaire beleid de voorbije jaren minder restrictief. Soepelere financiële condities, degelijke economische groei en een sterke arbeidsmarkt zijn nog argumenten om niet te hard van stapel te lopen.

De markt heeft vanochtend wel oren naar Waller’s commentaren. Amerikaanse rentes stijgen tot 4 bpn aan het korte eind van de curve. De dollar profiteerde even richting 1.0810, maar voorlopig zijn er geen vervolgwinsten. Divergentie tussen de ECB en de Fed en het verschillende groeiritme in Europa en de VS vormen de basis voor onze visie op een zwakkere EUR/USD-koers de volgende weken. Het jaardieptepunt op 1.0695 is de eerste echt belangrijke steun. 

VS 2j blijft in stijgend trendkanaal na commentaren van Fed Waller

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Signed, sealed and to be delivered

Signed, sealed and to be delivered

Bailey sluit zich aan bij Lagarde

Bailey sluit zich aan bij Lagarde