Hongarije wil grootte van renteverlagingen in 2e kwartaal verlagen

De markten: kort op de bal

HUF is de cruciale variabele

De Hongaarse forint verzwakt en de centrale bank (MNB) luistert. Vorige maand nam de MNB iets te veel hooi op de vork. Na vier opeenvolgende renteverlagingen met 75 bpn, ging er in februari 100 bpn af. De HUF ging onderuit, te meer omdat de overheid zowel met Europa als met haar eigen centrale bank op ramkoers staat. EUR/HUF kwam op een haar van de symbolische 400-kaap. Gisteren bevestigde vicevoorzitter Virag het belang van financiële stabiliteit (wisselkoers). De MNB viel terug op een renteverlaging met 75 bpn, tot 8.25%. Virag voegde eraan toe dat het monetaire beleid nu in een nieuwe fase is aanbeland. In het tweede kwartaal zal de amplitude van de renteverlagingen opnieuw kleiner worden. 6.5%-7% is een realistisch doel voor de beleidsrente eind Q2 2024. Het midden van die vork komt overeen met 3 opeenvolgende renteknippen met 50 bpn. Tot vorige maand sprak Virag over 6%-7%. Het Hongaarse disinflatieproces verliep tot nu toe sneller dan verwacht, maar de MNB stelt een tijdelijke opsprong in Hongaarse inflatie (3.7% j/j in februari) voorop rond het midden van het jaar. Onderliggende kerninflatie zal vermoedelijk stabiliseren rond 4.5%-5% richting jaareinde. Die dynamiek leunt ook aan bij iets tragere renteverlagingen.

Nieuwe groei- en inflatievooruitzichten tonen enkel (neerwaartse) wijzigingen voor dit jaar. De MNB verwacht nu een BBP-groei van 2%-3% ten opzichte van 2.5%-3.5% in december. De ranges voor 2025 en 2026 zijn respectievelijk 3.5%-4.5% en 3%-4%. De verwachte inflatievork voor dit jaar is nu 3.5%-5% (tov 4%-5.5%). Voor de daaropvolgende twee jaren houdt de MNB rekening met 2.5%-3.5%. De officiële inflatiedoelstelling is 3% met een symmetrische tolerantieband van 1 procentpunt. Het uitgebreide inflatierapport wordt morgen gepubliceerd.

Hongaarse swaprentes stegen gisteren 2 tot 4 basispunten over de volledige curve. De forint won beperkt terrein na Virag’s richtlijnen. EUR/HUF sloot uiteindelijk rond 395.50 na een opening op 397. Vanuit technische oogpunt is het gevaar (>400) nog niet geweken. De (nieuwe) reactiefunctie van de centrale bank suggereert dat de munt meer dan eens het ritme van de renteverlagingen zal bepalen.

 

EUR/HUF 400 is rode vlag voor MNB

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Ramsden (BoE) maait het pond onderuit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Sterkere Amerikaanse cijfers en geopolitiek zorgen voor volatiliteit

Signed, sealed and to be delivered

Signed, sealed and to be delivered

Bailey sluit zich aan bij Lagarde

Bailey sluit zich aan bij Lagarde