Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview

De markten: kort op de bal

Dollar test/breekt eerste weerstandsniveaus

125705801

De combinatie van Fed commentaren en economische cijfers heeft er de voorbije dagen stevig op ingehakt. Sinds vrijdagochtend stegen Amerikaanse rentes met 20 bpn (30j) tot 30 bpn (5j). De Amerikaanse 2j-rente sloot aan het hoogste niveau in meer dan anderhalve maand en testte de jaartop op 4.48%. Na ijzersterke payrolls sloot Fed-voorzitter Powell in een tv-interview met CBS nogmaals een renteverlaging in maart uit. Op basis van de cijfers, houdt de Fed voorlopig vast aan de prognose van 3 renteverlagingen dit jaar. De zender suggereerde zelfs dat Powell pas rond het midden van het jaar tot een eerste renteknip wil overgaan. Het ISM-vertrouwen uit de Amerikaanse dienstensector was de klap op de vuurpijl. De ISM wiste een zwakke maand december meer dan uit en veerde op van 50.5 tot 53.4 (vs 52 consensus), een evenaring van het hoogste niveau sinds augustus. Details toonden opnieuw een (beperkte) toename van de tewerkstelling in de sector (50.5). Productie steeg aan hetzelfde tempo als in december (55.8) en orderboekjes lopen opnieuw vol (55). Achterstallig werk neemt toe (51.4). Tot slot stegen de producentenprijzen aan het snelste tempo sinds februari van vorig jaar (64). Samen met versnellende loondruk in het payrollsrapport, is dat weer een kopzorg voor de Fed’s inflatiestrijd. Amerikaanse rentemarkten namen eindelijk afstand van hun agressieve versoepelingsverwachtingen. Een kleine minderheid (20%) houdt nog rekening met een eerste renteknip in maart. Voor de meeting in mei stijgt de verwachting tot 80%. Pas in juni is Fed-actie volledig verdisconteerd. De dollar geniet van de nieuwe rentesteun. EUR/USD testte gisteren de decemberbodem op 1.0724. Cable (GBP/USD) nam afscheid van de zijwaartse handelsband sinds midden december na een breuk beneden 1.26. De handelsgewogen dollar (DXY) sloot aan de sterkste koers sinds midden november. 

Figuur -

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Investeerders gooien handdoek in de ring na payrolls

Investeerders gooien handdoek in de ring na payrolls