Investeerders gooien handdoek in de ring na payrolls

De markten: kort op de bal

Meer kadering van voorzitter Powell op zondag

1238420662

Amerikaanse payrolls voor de maand januari verbaasden vandaag vriend en vijand. Ze zetten de boodschap van Fed-voorzitter Powell eerder deze week – te weinig overtuiging dat inflatie al duurzaam op weg naar de 2%-doelstelling is – kracht bij en dwingen investeerders die koppig vasthielden aan snelle renteverlagingen om de handdoek in de ring te gooien. Voor het eerst sinds lang daalt de kans op een renteknip met 25 basispunten op de volgende meeting in maart beneden 25% en is er voor de vergadering daarna (mei) net geen volledige verlaging verdisconteerd. Gisteren kondigde Fed-voorzitter Powell inderhaast een tv-optreden aan met CBS (60 Minutes). Dat forum gebruikte ex Fed-voorzitter Bernanke tot tweemaal toe om de beleidspuntjes naar markten toe op de i te zetten. Iets zegt ons dat Powell al een sneak peak van de payrolls van vandaag gekregen had.

Er kwamen in januari maar liefst 353 000 nieuwe jobs bij. Inclusief opwaartse herzieningen voor de cijfers van november en december (samen +126k) verpulvert het cijfer de marktconsensus (+185k). Bovendien werd de cijferreeks aan een grondigere revisie onderworpen waardoor de payrolls gemiddeld met een kleine 30k per maand verhoogd werden in de tweede helft van 2023. En of de Amerikaanse arbeidsmarkt nog op volle toeren draait! De werkloosheidsgraad stabiliseerde op 3.7% na de opsprong in december bij een stabiele participatiegraad (62.5%). Last but not least versnelde de loondruk onverwacht tot 0.6% M/M (vs 0.3% consensus) en 4.5% J/J (vs 4.1%).

Amerikaanse rentes stijgen momenteel met 10 basispunten aan het lange eind tot bijna 20 bpn aan het korte eind. De dollar geniet van rentesteun en trek EUR/USD van 1.09 richting 1.08. Amerikaanse beursfutures leveren een deel van de winsten (naar aanleiding van sterke cijfers bij Meta en Amazon) opnieuw in.

Amerikaanse 2j-rente springt op na zeer sterke payrolls

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview