Riksbank schuift ‘hoger-voor-langer’ verhaallijn aan de kant

De markten: kort op de bal

Kroon opnieuw (lichtjes) in het defensief

De Zweedse Riksbank hield de rente vandaag zoals verwacht onveranderd op 4%. De Riskbank herhaalt dat de rente nog wel een tijd restrictief moet blijven . Ook blijft ze alert voor een eventuele nieuwe inflatie-opstoot. Toch luidt de conclusie voor het beleid nu aanzienlijk anders dan in het vorige beleidsrapport van eind november. De voorkeurmaatstaf van de RB (CPIF-inflatie met vaste rentes) daalde in december tot 2.3%; weliswaar nog iets hoger dan verwacht. CPIF kerninflatie (ex energie) bleef nog steeds hoog op 5.3%, maar was wel iets lager dan de RB-vooruitzichten. Ondertussen balanceert de Zweeds economie nog steeds op de grens van economische contractie. Vooral rentegevoelige delen van de economie (consumentenbestedingen, bouw) hebben het moeilijk. Investeringen blijven wel goed op pijl. Ook de werkloosheidsgraad loopt wat op (8%).

Ondanks de nog steeds hoge kerninflatie geraakt de Riksbank er steeds meer van overtuigd dat het met de inflatie blijvend de goede kant uitgaat. Ze sluit een eerste renteverlaging in de eerste helft van dit jaar niet uit. Dat is een serieuze bocht vergeleken met de inschatting van november. Toen hield ze de deur nog open voor een laatste renteverhoging (al geloofde de markt daar toen al niet veel van). De kans op een eerste renteverlaging in H1 2024 contrasteert ook met de inschatting in november waar pas ruimte was voor een eerste verlaging in 2025.

De bijsturing van de RB loopt in zekere zin in lijn met de bijstelling van de inflatie en rente-inschatting door andere centrale banken. Toch krijg je het gevoel dat de RB zich opnieuw aan de softe kant positioneert en al snel een voorschot neemt op verhoopt goed nieuws. Als (beperkt) tegengewicht versnelt de centrale bank wel de afbouw van haar QE-obligatieportefeuille van SEK 5.5 mld per maand tot 6.5 mld. Voorlopig blijven de bewegingen in de Zweedse rentemarkt beperkt. De kroon zet wel stapje terug. EUR/SEK veert op van 11.24 tot 11.27. De Zweedse munt profiteerde vooral in november en december van de versoepeling van de globale financiële condities. De nieuwe ‘softe bias’ van de Riskbank maakt een volgehouden versteviging van de kroon richting EUR/SEK 11 op korte termijn niet evident.
 

Figuur - EUR/SEK: RB opent de deur voor vroege renteverlaging. Kroon zet een stapje terug.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview