Canadese centrale bank met een logisch status quo

De markten: kort op de bal

Markt gelooft bias tot hogere rentes niet

De Bank of Canada hield de beleidsrente gisteren voor een derde beleidsvergadering onveranderd. De voorlopig laatste renteverhoging, van 4.75% tot 5%, kwam in juli. Hoewel de BoC officieel paraat blijft de rente nog op te trekken, is de toon van de beleidsverklaring meer gebalanceerd. Groei vertraagt en inflatie koelt verder af. Na het 3e kwartaal van negatieve groei dreigt voor de Canadese economie de technische recessie. De doorgevoerde monetaire verstrakking eist zijn tol op consumptie en bedrijfsinvesteringen. Het onevenwicht tussen (te sterke) vraag en (te beperkt) aanbod is weggewerkt. De krapte op de arbeidsmarkt verdwijnt, al blijft loondruk (4-5%) hoog. Onderliggende kerninflatie is dan ook de naald in het kompas van de BoC. Woning gerelateerde prijsdruk nam ook weer toe en houdt de belangrijkste inflatiemaatstaven rond 3.5%-4%, (te) ver boven de 2%-beleidsdoelstelling. Het hoofdinflatiecijfer is al verder gezakt (3.1%) dankzij lagere energieprijzen. De olieprijs is zo’n $10/vat lager dan de BoC becijferde in haar vorige uitgebreide beleidsrapport dat dateert van oktober. In januari volgt een nieuwe update. Om het statement helemaal in balans te brengen, erkent de BoC dat de financiële randvoorwaarden stevig versoepelden dankzij de stevige correctie aan het lange eind van globale rentecurves.

De Canadese geldmarkt gelooft niet in het scenario van een mogelijke extra renteverhoging. Ze kijkt naar analogie met de grote broer VS in de richting van renteverlagingen. Een eerste renteknip met 25 basispunten is verdisconteerd in april. Tegen eind 2024 kijken we cumulatief tegen 100 bpn van renteverlaging aan. De loonie heeft het na een goede maand november de voorbije dagen wat lastiger. Zowel de iets betere Amerikaanse dollar als de lagere olieprijs spelen een rol. USD/CAD veerde deze week op van 1.35 tot 1.36.

USD/CAD: sterkere dollar en lagere olieprijs eindigen CAD-rally

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview