Sterke ISM onder de mat geveegd

De markten: kort op de bal

Europese renteverliezen stapelen zich op

Het tij op de rentemarkten is nog niet gekeerd. De asymmetrische voorkeur om te reageren op “zwakkere“ cijfers heeft nog steeds de bovenhand. Gisteren ging een forsere daling van het aantal openstaande Amerikaanse vacatures met de aandacht lopen. Ze vielen terug tot zo’n 8.7 miljoen in oktober. Dat is nog steeds meer dan de 7 à 7.5 miljoen van voor de pandemie (2018-2019), maar wel al een pak minder dan de 12 miljoen piek uit maart van vorig jaar. Ten opzichte van het aantal openstaande betrekkingen staat een leger werklozen van zo’n 6.5 miljoen Amerikanen, het hoogste aantal sinds januari 2022 en ten opzichte van een bodem rond 5.7 miljoen. De ontslagratio (vrijwillige ontslagen tewerkgestelde bevolking) stabiliseerde op 2.5% (tov 3% piek). Een hogere ontslagratio is een teken van een sterkere arbeidsmarkt (vertrouwen in het snel vinden van een nieuwe job). De aannameratio bij bedrijven daalde van 3.8% tot 3.7%, een evenaring van het laagste niveau sinds de pandemie. Deze arbeidsmarktgegevens gingen samen met een sterker ISM-vertrouwen uit de dienstensector ter perse. De ISM steeg van 51.8 tot 52.7. Details waren sterk en toonden opnieuw een stevig aantal nieuwe bestellingen (55.5) terwijl tewerkstelling ook iets toenam (50.7 van 50.2). Loongedreven prijsdruk blijft hoog (58.3). De combinatie van cijfers duwde Amerikaanse rentes opnieuw lager. Ze verloren 5.9 tot 11.3 basispunten. De grootste verliezen waren voor het lange eind van de curve dat een donkere economische toekomst orakelt. Opvallend genoeg waren de Europese renteverliezen opnieuw nog groter. Europese swaprentes kregen een nieuwe tik van 7.3 (2-jr) tot 14.2 (30-yr) basispunten. De publieke bocht van Duits ECB-lid Schnabel heeft daar deels mee te maken. Voor het eerst loste ze de rol als voortrekker van extra ECB-renteverhogingen en pleitte ze voor stabiliteit. De relatieve rentebeweging trok EUR/USD voor het eerst sinds midden november beneden 1.08. 

 

Amerikaanse 10j-rente volgt nog steeds de weg van de minste weerstand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

Europese dienstensector ontsnapt uit halfjarige krimp

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

EU spijst Poolse bankrekening met 6 miljard euro

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Chinese banken verlagen vijfjarig tarief meer dan verwacht

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview

Rentemarkten halen bakzeil na sterke cijfers en Powell interview